logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 25 mei 2020

‘Ik ben er van er van overtuigd dat als jeugdhulp en de GGZ met elkaar optrekken de effectiviteit van interventies sterk verbetert’. Aan het woord Monique de Wilde, projectleider Samen voor complexe gezinnen, van Spirit/Bascule. Vanuit haar achtergrond in de jeugdhulp en de GGZ is het al lange tijd haar wens om tot een integratie van de verschillende disciplines te komen voor complexe problematiek.

Wat houdt het project in?

‘Arkin en De Bascule/Spirit willen beiden de juiste zorg op het juiste moment aanbieden. We ervaren een maatschappelijke noodzaak voor de begeleiding en behandeling van kinderen en jongeren waarvan ouders ook psychiatrische of andere problematiek hebben. De problemen lijken maar niet opgelost te worden en de maatschappelijke kosten blijven stijgen. Daarom zijn Arkin – VGGZ – en De Bascule/Spirit – jeugdhulp- een samenwerking aangegaan voor gezinnen met complexe en vaak intergenerationele problematiek. We vullen elkaar aan in kennis en expertise en willen in plaats van naast elkaar mét elkaar nieuwe wegen inslaan. Zowel vanuit de jeugdhulp als de (volwassenen) psychiatrie willen we naar het hele gezin kijken, in plaats van alleen een individu te behandelen. Een systemische aanpak vormt de basis, waarbij we zijn gericht op de bestaanszekerheid én psychische en psychiatrische problematiek van ouders en kinderen. We hebben oog voor wat de stress in het gezin veroorzaakt zoals genetische kwetsbaarheid, somatiek, negatieve life events, armoede en schulden.’

Wat gaat er straks beter voor kinderen en gezinnen?

‘Het doel is om complexe problemen van gezinnen op te lossen, gezinnen die vaak al van veel hulpverleners behandeling en begeleiding ontvangen. Door de krachten te bundelen, verbetert de zorg voor deze kwetsbare groep en worden professionals gemotiveerder. De intensieve samenwerking die wij voor ogen hebben, heeft dus voordelen op alle niveaus: effectievere zorgverlening, meer werkplezier, minder druk op het zorgsysteem en lagere zorgkosten.’

Wat ga je de komende tijd doen?

‘Voor een goede samenwerking is bekendheid en vertrouwen nodig. Daarom besteden we ruim tijd aan contact leggen. Dit doen we onder begeleiding van Common Eye; een organisatie die gespecialiseerd is in samenwerkingsvraagstukken.’