logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 25 mei 2020

De coronacrisis vraagt om creativiteit. We zijn allemaal op zoek gegaan naar manieren om ons werk zo goed mogelijk te blijven doen, zo ook het Blijvend Veilig team. Op welke manier staat het Blijvend Veilig team gezinnen en huishoudens bij in deze periode? Teamleden Eva Lammers en Julia Douglas vertellen over hun aanpak. 

Eva en Julia vertellen: ‘Het allerbelangrijkste is dat we zicht blijven houden op de veiligheid in het gezin en stapsgewijs blijven werken aan de veiligheidsafspraken’. Corona legt veel extra druk op gezinnen. ‘Het is stressvol om voortdurend met elkaar thuis te zitten. Er zijn zorgen over werk, financiën en de sociale steun is minder. Het is ontzettend belangrijk dat we goed contact blijven houden, dat is soms best zoeken’. Het team bekijkt per gezin zorgvuldig elke keer hoe het contact het best vormgegeven kan worden. Beeldbellen, buiten afspreken, elkaar ontmoeten op kantoor of bij het gezin thuis. ‘Beeldbellen of via een conference call is soms best lastig. Je peilt lastiger hoe iemand reageert. Normaal speel je in op de dingen die je ziet, bijvoorbeeld als iemand met zijn ogen rolt. Non-verbale communicatie tussen gezinsleden zegt veel.’

Een onveilige situatie

Het team van Blijvend Veilig kan gelukkig gebruik maken van beschermende middelen. Zo kunnen ze ook op huisbezoek gaan als de situatie daarom vraagt. ‘Bij een gezin waar huiselijk geweld tussen ouders speelt liep de onrust op. Het is geëscaleerd, de vader had met een mes zijn vrouw bedreigd. We hebben het contact geïntensiveerd en de veiligheidsafspraken herzien. De zoon was erg bang dat het mis zou gaan en gaf aan dat zijn ouders niet luisteren. We hebben hem gevraagd wat hij nodig heeft en hebben samen met de gedragswetenschapper de aanpak bepaald’. Het gezin moest eerder binnen blijven van de huisarts in verband met klachten die wezen op corona. Ze waren hersteld en de ouders waren weer aan het werk gegaan. Na een aantal dagen speelden de klachten van de vader weer op. ‘We hebben afgesproken dat hij weer contact zou opnemen met de huisarts.’

Omkleden in een steegje

‘We besloten dat we op huisbezoek zouden gaan, het gezin hebben we goed voorbereid op onze komst. Waarom komen we langs, wat is de reden van de beschermende kleding en hoe zien we eruit? Het is toch een vreemde gewaarwording om als een soort aliens de woonkamer binnen te stappen.’ Eva en Julia vonden het ook spannend. ‘In een steegje hebben we ons omgekleed en we zijn via de achtertuin naar binnen gegaan, zodat de buren ons niet zagen. Het gezin vond het heel fijn dat we er waren, met name de kinderen. We zijn dit werk gaan doen omdat we mensen willen helpen, het is ontzettend fijn dat we dankzij deze beschermende middelen ook nu kunnen doen wat nodig is om de veiligheid te herstellen.’

Over Blijvend Veilig

Ieder gezinslid blijvend veilig; dat is de het doel. Binnen de pilot Blijvend Veilig werken professionals uit zes organisaties (Veilig Thuis, Samen DOEN, Jeugdbescherming, William Schrikker Stichting, Blijf Groep en Raad voor de Kinderbescherming) in één integraal team om dat tot stand te brengen.