logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland

Bericht geplaatst op: 6 juli 2020

Bij het vernieuwen van de jeugdhulp is de samenwerking met jongeren en ouders cruciaal. Petra Schaftenaar is projectleider de-escalatie en dwangreductie bij de Koppeling. De Koppeling is een behandelcentrum JeugdzorgPlus, voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen. Het is een gesloten instelling. Petra heeft zich onder meer bezig gehouden met het sluiten van de separeer, in samenwerking met ouders en jongeren.

Het doel van haar project is om minder dwang en afzondering toe te passen, en ook -of juist- daarin is samenwerking met jongeren en de ouders belangrijk. ‘Je moet met elkaar heel goed kijken naar de cultuur die je hebt,’ vertelt Petra, ‘en die maak je ook samen met jongeren.’

Luister naar wat Petra Schaftenaar van dit traject in de Koppeling leerde. Deze video werd trouwens gemaakt  met hulp van jongeren van het ROC!

Het project Dwang Reductie

Meer weten over dit project? Kijk hier.