logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 20 oktober 2020

(Dit artikel is eerder verschenen op intranet van Jeugdbescherming Regio Amsterdam, met dank aan Els van Dijk -communicatieadviseur bij JBRA- kun je het nu ook hier lezen)

In 2017 hebben we in de regio Amsterdam het initiatief genomen om te komen tot een nieuwe werkwijze waarmee we niet meer na elkaar, maar met elkaar werken. Samen met onze partners Blijf Groep, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, Samen Doen en de William Schrikker Stichting zijn we een jaar geleden de pilot Blijvend Veilig gestart. Misschien wel een eerste stap naar een stelselwijziging die Minister de Jonge dit najaar voorstelt aan de 2e Kamer. 

Een goed moment om onze bestuurder Sigrid van de Poel, bestuurder Jeugdbescherming Regio Amsterdam, de 10 meest gestelde vragen voor te leggen.

 

  1. Waarom is het initiatief genomen voor Blijvend Veilig?

Kinderen blijvend veiligstellen kunnen we niet alleen. In onze visie is dat mooi verwoord: ‘It takes a village to raise a child’. Daarom zoeken we elke dag de verbinding met ouders en kinderen en met onze netwerkpartners. Als ik echter kijk naar de escalaties die uiteindelijk bij Claire en mij op het bureau terechtkomen, dan zien we steeds dezelfde knelpunten langskomen. Verschil in visie op veiligheid of dat het ons niet lukt om de juiste zorg in te zetten. En misschien wel het allerbelangrijkste vanuit ouders: zij moeten steeds weer hetzelfde verhaal doen en te lang wachten op de juiste hulp. Ik geloof in onze methodiek die we de afgelopen jaren keer op keer geoptimaliseerd hebben. De grens van wat wij in ons eentje beter kunnen doen is zo’n beetje bereikt. We moeten de rest nu ook betrekken. Daarom ben ik in 2017 om tafel gaan zitten met de bestuurders van de Blijf Groep, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, Samen Doen en de William Schrikker Stichting. Ik heb mijn zorgen op tafel gelegd en mijn droom gedeeld. Kunnen we niet kijken of we kunnen samenwerken volgens één gezamenlijke werkwijze, waarbij ouders één aanspreekpunt krijgen en we doen wat nodig is voor ouders en kinderen om blijvende veiligheid te realiseren. De andere organisaties werden ook enthousiast, we gingen aan de slag en in juni 2019 is Blijvend Veilig gestart.

  1. Wat is Blijvend Veilig?

Blijvend Veilig is één van de pilots uit het landelijke actieprogramma ‘Zorg voor de jeugd’. In het team werken collega’s van alle organisaties samen volgen één gezamenlijke werkwijze waarmee de keten opgeheven wordt. Want we werken niet meer na elkaar, maar met elkaar. Gezinnen/personen (van 0 – 100) waar sprake is van onveiligheid krijgen één aanspreekpunt. De vraag ‘wat is er nodig om blijvende veiligheid te realiseren’ staat centraal. Het team bestaat op dit moment uit twaalf medewerkers, twee per organisatie. Uit onze organisatie zijn gezinsmanagers Julia Douglas en Shalana Venema vertegenwoordigd. De locatie van het team is bij de Raad van de Kinderbescherming. De medewerkers werken in duo’s en volgens de top-3 methodiek van Van Arum & Vogtländer. Ze maken samen met het gezin een top 3 van de meest onveilige situaties en kijken welke factoren een risico zijn voor het onveilige gedrag. Zo maken ze samen een concreet veiligheids-, hulpverlenings- en toekomstplan.

  1. Hoe gaat ’t met de pilot?

We hebben onlangs een evaluatie gehad en hoewel het nog om een te beperkt aantal gezinnen gaat om definitieve conclusies te trekken, zien we dat we erin slagen om verandering te bereiken. Alle gezinnen hebben met één duo te maken gehad, er is structurele aandacht voor achterliggende problematiek en mensen zijn eerder geholpen. Er wordt niet meer met gezinnen geschoven want we werken met elkaar. We voeren regie en verlenen ook hulp, medewerkers doen bijvoorbeeld veel aan psycho-educatie. Ook zien we dat de diversiteit van de achtergronden van de medewerkers een voordeel is om te komen tot een vollediger beeld en aanpak van acute en blijvende veiligheid.

  1. Wat zijn de aanknopingspunten met Jeugdbeschermer in de Wijk?

Begin september gaan we het Blijvend Veilig team uitbreiden met vier mensen en wordt het team opgesplitst. De teams gaan werken in Nieuw West en Noord om zo ook de verbinding met de wijkteams te maken.

  1. Wat vind je van de resultaten tot nu?

We zijn echt aan het pionieren, deze pilot is uniek in Nederland en wordt met veel interesse gevolgd. Ik ben blij als ik zie dat het mogelijk is om de werkwijzen van de verschillende organisaties te integreren in iets waar het gezin echt iets aan heeft. Wel is er nog een aantal belemmeringen zoals hoe de wetgeving en controles op dit moment geregeld zijn. Gelukkig is er alle ruimte om hierover met gemeenten en ministeries in gesprek te gaan. Wie weet leidt het zelfs tot een wetswijziging dit jaar of volgend jaar.

Ik zie dat het team van Blijvend Veilig gemotiveerd en enthousiast aan de slag is gegaan. Als het aan hen ligt slaagt de pilot. Heikel punt is natuurlijk of organisaties, ook de onze, het eigen belang opzij kunnen zetten voor het grotere belang. Je kunt je voorstellen dat er interessante gesprekken gevoerd worden met de bestuurders van alle organisaties. Gelukkig begeleidt een externe adviseur ons daarbij. Want het is geen trucje, we gaan er een succes van maken om te doen wat nodig is om blijvende veiligheid voor gezinnen/huishoudens van 0 – 100 te realiseren.

  1. Wat zijn de ervaringen van medewerkers van Blijvend Veilig zelf?

‘Ik kan nooit meer terug’, hoorde ik een medewerker onlangs zeggen. Dat laat zien hoe het huidige werk op dit moment wordt beleefd en wat het oplevert om samen te werken als één team met één werkwijze.

  1. Lukt in de pilot om dubbel werk te voorkomen en de keten te verkorten. Wordt er bijvoorbeeld nog maar één analyse van het gezin gemaakt?

Ja, dat lukt. Er komt een melding en het duo van Blijvend Veilig pakt het op, doet de analyse, maakt een plan en blijft erbij zo lang nodig is.

  1. Oorzaken voor de problematiek in gezinnen ligt vaak bij ouders. Het is daarom belangrijk om de juiste hulp voor ouders te realiseren en over de grens van de jeugdzorg heen kijken (volwassen-GGZ, verslavingszorg, hulp bij armoede etc.). In hoeverre lukt het binnen Blijvend Veilig om domeinoverstijgend te werken?

Dat ziet er goed uit. Uitgangspunt zijn gezinnen/personen van 0-100 en uitvoeringsorganisaties Samen Doen en Blijf werken met de brede doelgroep. Met de invalshoeken van de verschillende organisaties lukt het om de wijde blik erin te houden om de juiste hulp voor ouders te realiseren.

  1. Op dit moment ondersteunen de organisaties in Blijvend Veilig met diensten op het gebied van ICT, Facility Services, HR. Hoe worden de ondersteunende diensten rondom Blijvend Veilig ingericht als de pilot uitgroeit tot een volwaardige organisatie?

Het is nog te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen. We werken met elkaar aan een nieuwe werkwijze en nieuwe processen. We zijn onderweg en wat het eindplaatje wordt is afhankelijk van veel factoren. Daarom wil ik vanaf nu de organisatie regelmatig op de hoogte blijven houden van alle ontwikkelingen binnen Blijvend Veilig.

  1. Is er een kans dat Jeugdbescherming opgaat in Blijvend Veilig en wat betekent dit voor de werkgelegenheid en ons kantoor op de Overschiestraat?

De kans dat we in de toekomst veranderen is vrij reëel, de wereld om ons heen verandert ook. Wat blijft is dat ons werk hartstikke nodig is want gezinnen met problemen die verdwijnen niet. Of het op de lange termijn gevolgen heeft voor de werkgelegenheid durf ik niet te zeggen. Het is in ieder geval geen doel van de pilot om te kijken of we het werk met minder mensen afkunnen. Met Blijvend Veilig kijken we vooral met alle partners in de keten hoe we het beter kunnen organiseren zodat we als één team de missie ‘Iedereen blijvend veilig’ kunnen realiseren.

 

 

Meer weten over Blijvend Veilig na het lezen van dit artikel? Kijk op de website.