logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 2 november 2020

Er zijn vele vernieuwende manieren om de transformatie handen en voeten te geven. Er wordt vaak vooruitgekeken, maar niet altijd terug. ‘Extra Teamlid’ is als prototype gepresenteerd op de Dutch Design Week van 2018. Het product bestaat uit een spelbord, legenda, blokken en een app voor een tablet / iPad. Wat is ermee gebeurd?

Het idee van Extra Teamlid

Op het spelbord wordt door de hulpverlener een visuele tijdlijn gemaakt van de al ingezette hulptrajecten. Dit doet de hulpverlener met blokken waarop per zijde vormen en kleuren symbool staan voor de verschillende behandelcategorieĆ«n. Met behulp van de app ‘Extra Teamlid’ op de iPad wordt het bord gefotografeerd. De app herkent vervolgens automatisch de symbolen van de neergelegde zorgtrajecten en kijkt in een database wat er in het verleden (2017 en eerder) vaak werd gekozen als vervolgtraject op de huidige situatie. Hier staat nog meer informatie.

En toen?

Om dit prototype te testen is een praktijkproef uitgevoerd binnen het programma Transformatie Jeugd. Eind 2019 Is Garage 2020 Amsterdam in samenwerking met Greenberry gestart met de praktijkproef. In mei 2020 is de praktijkproef afgerond en geevalueerd. Helaas heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid. Ten eerste bleek het erg lastig om voldoende professionals te vinden die ‘Extra Teamlid’ wilden gaan uitproberen. Ten tweede werd gedurende de proef al duidelijk dat het werken met data uit 2018 en ouder, als voorspeller, in het kader van de transformatie niet de gewenste resultaten opleverde.

De conclusie die programma Transformatie samen met Garage2020 heeft getrokken, is dat het huidige spel en applicatie nog doorontwikkeling nodig heeft, om bruikbaar te zijn om de transformatie in de juiste richting een stimulans te geven.