logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 28 januari 2021

Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeenten: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Zaanstreek-Waterland start dit jaar met een nieuwe aanbesteding voor de specialistische jeugdhulp. Centraal staat goede en passende hulp voor kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. Met de  uitgangspunten wil de regio een toereikend en betaalbaar aanbod bieden van specialistische jeugdhulp. 

De wethouders Jeugd van de regiogemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad presenteren gezamenlijk de uitgangspunten aan de gemeenteraden (het document met de uitgangspunten kun je hier lezen)

Sinds de overdracht naar gemeenten van jeugdhulp door het Rijk in 2015, werken de gemeenten aan een toegankelijk, goed en betaalbaar jeugdhulpstelsel. De zwaardere, specialistische jeugdhulp wordt gezamenlijk op regionaal niveau ingekocht bij jeugdhulporganisaties. Eerder gebeurde dit in samenwerking met 14 gemeenten, inclusief Amsterdam-Amstelland (hier maken de gemeenten Diemen, Uithoorn en Oudeamstel, Aalsmeer en Amstelveen onder andere deel van uit). De huidige contracten met de aanbieders van specialistische jeugdhulp eindigen per 31 december 2021. Zaanstreek-Waterland kiest ervoor om vanaf 2022 samen met de 8 regiogemeenten de specialistische jeugdzorg in te kopen.

Nieuwe piketpalen voor de toekomst

Zaanstreek-Waterland houdt vast en bouwt voort op de eerdere uitgangspunten: passende zorg voor het kind, dichtbij en zo thuis mogelijk, met ruimte voor de professional om te doen wat nodig is, met lichte hulp waar het kan en zwaardere hulp waar nodig. De ervaring van afgelopen jaren leert dat het op een aantal punten beter kan en moet. De kosten stijgen, dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van zorg voor de kinderen die dat nodig hebben. Het doel van de nieuwe aanbesteding is om de samenwerking met alle partners als een geoliede machine te laten werken. Dit maakt de afstemming en samenwerking beter en makkelijker. Zo komt er meer regie en kunnen we nog sterker inzetten op hulp op maat voor de kinderen en gezinnen.

Beter inzicht in cijfers, minder administratie

Met strakkere afspraken, minder ingewikkelde administratie en betere voorwaarden in de samenwerking met de jeugdhulporganisaties, komt er nog meer inzicht in de cijfers en de financiën. Zo kan er beter gestuurd worden op de zwaarte van de hulp, de duur van het hulptraject en de kosten. Er komt ook een nieuw type tarief met meer inzicht op de verblijfkosten bij een instelling. Door het aanscherpen van afspraken over de in-, door- en uitstroom zorgen we ervoor dat de juiste hulp tijdig start en ook eindigt. De wens is minder tijd en energie te steken in administratieve lasten, zodat er in de samenwerking tussen alle partijen meer focus is daar waar het om draait: passende zorg bieden aan de kinderen die dat nodig hebben.

Planning

De komende periode wordt de aanbesteding verder uitgewerkt. Naar verwachting wordt deze eind april 2021 gepubliceerd en wordt na de zomer het gunningsbesluit genomen.

 

Bijlage:

De uitgangspunten Specialistische jeugdhulp 2022 van Zaanstreek-Waterland: