logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland

Bericht geplaatst op: 23 maart 2021

Samen Krachtig Thuis (SKT) is de naam van een kleinschalige, (gesloten) voorziening voor jongeren (12-17 jaar) die met een machtiging gesloten jeugdzorg door de rechter uit huis zijn geplaatst – én hun ouders of opvoeders. De machtiging is voor een periode van maximaal drie maanden afgegeven. De jongere woont op de einddatum van de machtiging weer volledig thuis, volgt onderwijs en wordt – samen met het gezin – nog langere tijd intensief begeleid. SKT is een onderdeel van de Koppeling, behandelcentrum JeugdzorgPlus van Levvel. SKT draagt bij aan het Transformatieprogramma: minder dwang. Dat komt vooral door de kleinschaligheid waarbij het huiselijke, een goed leefklimaat, weinig repressie en relationeel werken worden toegepast.

De jongeren komen uit een thuissituatie waar crisis is ontstaan. De ouders weten het niet meer, zijn in hun opvoedmogelijkheden en opvoedvaardigheden uitgeput. De situatie is uit de hand gelopen. Meestal is de schoolcarrière van deze jongeren in gevaar of afgebroken – wat op zichzelf ook weer een bron van conflict en frustratie betekent.

De relatie tussen ouders en hun kind is met andere woorden verstoord, er is onmacht en soms ook onwil of ouders haken af, bij de hulpverlening, vaak ook bij school. De ontwikkeling van de jongere is in gevaar, bijvoorbeeld vanwege agressie, weglopen, te sterk zelfbepalend gedrag van de jongere, middelengebruik of verkeerde vrienden. Soms kampen de ouders zelf ook met complexe (psychische, psychiatrische of maatschappelijke) problemen en vinden ze het moeilijk om hulp te accepteren. Er is een grens bereikt: de situatie is zo ernstig geworden dat een machtiging voor gesloten jeugdzorg onvermijdelijk lijkt, zeker als ingeschat wordt (of in de praktijk ondervonden) dat de jongere zich zal onttrekken aan residentiële behandeling of van de ene naar de andere residentiële voorziening gaat omdat thuis wonen geen optie meer is.

Behandelprogramma: fasen en duur

Het behandelprogramma SKT is ontwikkeld om de relatie tussen ouders en hun kind zodanig te herstellen, dat de jongere weer thuis kan wonen. SKT is er tevens op gericht de onderwijssituatie te herstellen en normaliseren.

Het programma bestaat uit twee fasen:

Na maximaal 9 maanden sluit het behandelprogramma SKT af. Een trajectbegeleider blijft betrokken bij jongere en gezin, volgt hen en evalueert met hen of er hulp en/of behandeling nodig blijven. Het behandelprogramma SKT kan in óók in een open setting of als ambulante variant ingezet worden!

 

Wil je meer weten? Een jongere aanmelden? Wij denken graag mee en geven advies. Je kunt contact opnemen met Sanne Kleeven via s.kleeven@dekoppeling.com