logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 29 april 2021

Anna Kuiper wordt in het zonnetje gezet door Roos van Soomeren, projectmanager bij De Opvoedpoli. Roos en Anna werken samen in het project FamilieKracht. In dit project -een initiatief van De Opvoedpoli en Altra- gaan zorgprofessionals aan de slag om meervoudige en complexe problemen bij gezinnen effectiever aan te pakken. Hierin wordt de problematiek vanuit verschillende kanten aangevlogen: complexe psychische problematiek krijgt de volle aandacht, daarnaast wordt opvoedingsondersteuning gegeven én praktische problemen binnen het gezin aangepakt.

Anna werkt bijna vijf jaar bij De Opvoedpoli. Ze begon als psycholoog, inmiddels is ze ook teamcoördinator van FamilieKracht. In dit project werken collega’s van De Opvoedpoli, CareExpress, Altra en Buurtteam Zuidoost (voorheen MaDi) samen. Die samenwerking begon al in 2019, toen de eerste fundamenten van FamilieKracht werden gelegd. Een jaar later ging het project van start. Roos: ‘Anna heeft voor FamilieKracht op allerlei niveaus bergen werk verzet. Niet alleen in de werkwijze met cliënten, het organiseren en bespreken van de aanmeldingen en de begeleiding van het team. Ze denkt actief mee over werkwijzen en alle doorontwikkelingen. Anna voelt én neemt veel verantwoordelijkheid om alles goed te laten verlopen. En dat doet ze heel goed!’

Hart en ziel in FamilieKracht
Als je Anna over haar werk spreekt, merk je meteen hoe gepassioneerd ze is. ‘Ik zie mezelf in eerste instantie als psycholoog en behandelaar bij De Opvoedpoli. Ik zou niet gelukkig zijn met alleen het organisatiedeel van mijn werk. In mijn rol als teamcoördinator van FamilieKracht heb ik met het hele team overleg over de gezinnen en de behandeling. We zijn altijd met twee collega’s betrokken bij een gezin, we dragen het met elkaar. Door middel van gezamenlijke besluitvoering komen we met het gezin tot een behandelplan, waarbij we eerst kijken wat de krachten zijn van het hele gezin, de belangrijkste gebeurtenissen en het netwerk om het gezin heen. Als team overwinnen we obstakels en vieren we successen om iets duurzaams neer te zetten.’

We doen het werk met elkaar
Wat vindt Anna er van dat Roos meteen aan haar dacht? ‘Ik voel me vereerd. Het is waardering voor wat ik er aan bloed, zweet en tranen in stop,’ vertelt Anna. ‘Leuk om daarin erkend én gezien te worden. Ik ben nu dan wel het zonnetje, maar we doen het samen. Ik voel me heel verantwoordelijk voor het team en voor het project. Ik ben trots dat het team heel veilig voelt en dat iedereen bij elkaar terecht kan. Wat ik te gek vind, is dat we ondanks onze heftige doelgroep en het feit dat we vaak moeten vertragen, successen boeken en met elkaar delen.’ Zoals laatst nog met een cliënt die al heel lang in de hulpverlening zit: ‘Gisteren vertelde een collega dat een moeder nu zelf initiatief heeft getoond en dingen is gaan organiseren. Deze moeder wilde heel lang niets, ook al wist ze dat haar kinderen problemen hadden. Nu voelt ze voor het eerst de ruimte om zelf aan de slag te gaan en zaken op te pakken. En ze doet het. Dat vind ik de grootste winst die er is.’

Centrale aanpak
Binnen FamilieKracht werkt het team gezinsgericht. Gezamenlijke besluitvorming is hierbij een leidend principe. ‘We gaan uit van het idee dat complexe meervoudige problematiek bij het hele gezin ligt en niet alleen bij de kinderen, licht Roos toe. ‘Om duurzame effecten te krijgen, werken we nauw samen met het gezin. Al bij de intake vragen we hen: wat zou je willen, wat vinden jullie belangrijk en wat denken jullie dat het beste werkt? We betrekken meerdere leefgebieden van het gezin. We sleutelen niet alleen aan het kind, maar gaan voor een centrale aanpak van de verschillende leefgebieden. Door onze werkwijze krijgen cliënten de regie over de stappen die ze zetten en hebben ze meer zeggenschap over hun eigen leven.’

Tijd en aandacht
Het team van FamilieKracht ondersteunt gezinnen die vaak al lang in de hulpverlening zitten en waar dikwijls wantrouwen naar hulpverleners is ontstaan. Roos: ‘De gezinnen hebben al zo veel meegemaakt. Er spelen ingewikkelde problemen op zoveel gebieden. Soms is er sprake van stress die al generatie-lang speelt. Het kost veel tijd en aandacht om duidelijk te maken dat we het anders willen doen. We moeten volhardend zijn, iedere keer opnieuw. We vragen het telkens opnieuw: ‘Wat wil jij doen en hoe zullen we dat gaan doen? Gezamenlijk besluiten is niet ‘u vraagt wij draaien’; we moeten samen met het gezin besluiten wat het beste voor hen werkt.’

En jij?
Wil jij vanuit het Programma Transformatie Jeugd ook een collega-jeugdprofessional in de spotlight zetten? Laat het ons weten met een korte toelichting waarom diegene de spotlight in deze rubriek én zo’n leuke Jij voor de Jeugd-mok verdient via jijvoordejeugd@125procent.nl.