logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 21 april 2021

In de rubriek Te Mooi om Klein te Blijven gaat het over samenwerken in de jeugdhulp. We belichten initiatieven en personen die samenwerken tussen opvoeders & jeugd en professionals concreet maken. Deze keer komen Mariska Vrede en Nienke Vlotman aan het woord. Zij zijn actief voor Jeugdbescherming Amsterdam. Over luisteren zonder oordeel en kwetsbaar opstellen.

Nienke werkt als gedragsdeskundige bij de Jeugdbescherming Amsterdam. De missie van JBA is haar drijfveer: ieder kind blijvend veilig. Voordat ze gedragsdeskundige werd, werkte ze als gezinsvoogd. “Door mijn belangstelling kwam luisteren naar en praten met gezinnen opnieuw op mijn weg.” Zo trad ze ook toe tot de Pitbulls voor de jeugdhulp in regio Amsterdam: iemand die samenwerken tussen opvoeders, jeugd en professionals stimuleert.

“Waarom helpen we ook al weer gezinnen? Soms heb ik het gevoel dat we de missie aan de kant hebben geschoven. Er was te veel focus op protocol, bijvoorbeeld als een fysiotherapeut belde: “is dit een aanmelding? Of een consult? Daar hoorden allemaal protocollaire vragen en werkwijzen bij. Terwijl iemand misschien gewoon om advies vraagt.”

Sociaal-emotionele kracht

Toch zijn de regels voor cliënten niet altijd snel genoeg duidelijk, vertelt Mariska. Zij werkt als ervaringsdeskundige bij JBA. Duidelijkheid over processen en regels moet er zo snel mogelijk zijn. Niet pas na vijf gesprekken.” Nienke vult aan: direct bezig zijn met mijn leefwereld, samen beslissen. Eerder en meer stilstaan bij dat soort zaken, doet sociaalemotionele kracht toenemen van degenen die je helpt.

Dat is ook waar Mariska zich hard voor maakt. “Luister zonder oordeel. Geef mij de kans om na te denken. Je mag oplossingen aandragen, maar erover beslissen bij mij laten.”

Hardop zeggen ze het niet, maar de drive om te streven naar gelijkwaardigheid tussen cliënt en behandelaar, lijkt Mariska en Nienke te verenigen. Samen helpen ze met de toepassing van de leidende principes volgens opvoeders en jeugd en doen ze mee aan werksessies Jeugdhulp Memory. Teams die zij trainen, ervaren dankzij de leidende principes veel ruimte om vragen te kunnen stellen en rust te hebben om eens écht bij een aantal zaken stil te staan.

Meer dan een werkwijze

“Bij de introductie van leidende principes dacht ik: maar we hebben allang een werkwijze en protocollen”, verklapt Nienke. “Maar déze leidende principes zijn echt bedoeld om samenwerken te faciliteren en zijn ook vernieuwend. Bij relatie-de klik bijvoorbeeld. Het moedigt bepaalde gesprekken open te gooien. ‘Vind je het fijn als ik iets over mijzelf vertel?’ Het is nog helemaal niet gebruikelijk die vraag te stellen.”

Mariska merkt dat ze steeds meer gevraagd wordt omwille van haar ervaringsdeskundigheid. “Bij JBA word ik steeds sneller gevonden, ook via-via. Ik bemoei mij soms met zaken waar dat niet gevraagd wordt, maar ook bijvoorbeeld bij casuïstiekoverleg.”

De leidende principes en het memory zouden wat beide dames betreft op meer plekken kunnen worden toegepast. Om beter samen te werken, op alle niveaus. “Dus zowel met gezinnen als binnen een organisatie en de keten van organisaties” benoemt Nienke. “Misschien zou je de leidende principes officieel als eerste stap moeten gebruiken in hulpverlening. Maar ik denk nog niet dat het zo werkt…”