logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland

Bericht geplaatst op: 30 september 2021

Dit is een bericht vanuit de gemeente Amsterdam en de DUO gemeenten.

Op 16 september 2021 hebben de gemeenten Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel ingestemd met het verlengen en afgeven van toewijzingen binnen segment B met een einddatum van één dag voor het bereiken van het 18e levensjaar van cliënt. Dit geldt voor de lopende en nog toe te kennen toewijzingen in segment B.

Tot voor kort hebben alle B-toewijzingen als einddatum 31-12-2021 meegekregen. Om de zorg rechtmatig verder te laten lopen zullen deze toewijzingen verlengd worden. Alle toewijzingen worden – in lijn met HSJH – afgegeven tot de 18e verjaardag. De reden hiervoor is:

  1. dat het niet van tevoren in te schatten is hoelang een traject zal lopen en
  2. het periodiek verlengen met een korte periode, bijvoorbeeld een geldigheid van één jaar, extra werk voor zowel zorgaanbieders als de gemeenten met zich mee brengt, omdat na dat jaar de toewijzingen weer verlengd zouden moeten worden.

 

Dit besluit betekent dat:

 

Als u op dit moment zorg levert in segment B, dan geldt:

 

Heeft u vragen over deze verandering? Stuur dan een mail naar inkoopsjh2021@amsterdam.nl