logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 4 oktober 2021

Dit is een bericht vanuit de gemeente Amsterdam en de DUO gemeenten.

Start inschrijving contracten voor enkelvoudige specialistische jeugdhulp

Op 1 oktober hebben de gemeenten Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (DUO) de documenten gepubliceerd voor de aanbesteding enkelvoudige specialistische jeugdhulp (ESJH). De nieuwe contracten gaan in per 1 januari 2022.

Op het platform Negometrix is de aanbestedingsleidraad gepubliceerd die een toelichting geeft op de opdracht en de procedure rond de inschrijving. Via de Nota van inlichtingen en de Vraag en Antwoord formule op Negometrix kunnen aanbieders zonodig vragen stellen.

De inschrijving start op 1 oktober en sluit op 9 november 2021 om 12.00 uur.

Meer informatie en inschrijven kan via: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=175170&companyId=33126

 

Achtergrond contractering

Per 1 januari 2022 moeten nieuwe contracten afgesloten zijn voor de ESJH; nu heet dit nog Segment B. De huidige raamovereenkomsten Segment B lopen tot en met 31 december 2021. Om de nodige tijd te krijgen om deze hulp aan te laten sluiten op het recent ontwikkelde jeugdstelsel voor de hoog specialistische jeugdhulp, heeft het college van B&W in Amsterdam besloten om in 2021 een laagdrempelige overbruggingsaanbesteding uit te zetten voor Amsterdam en de DUO gemeenten.

Door het voortduren van de huidige afspraken ondervinden kinderen, gezinnen, verwijzers en aanbieders zo min mogelijk (administratieve) last. In het jaar 2021 en 2022 nemen Amsterdam en de DUO gemeenten de tijd die nodig is voor de voorbereiding van de nieuwe aanbesteding ESJH in 2023.