logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 28 december 2021

Per 1 januari 2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht. Met deze Wet wijziging woonplaatsbeginsel gaat onder meer de financiering voor jeugdzorg veranderen. Gemeenten bereiden zich hier nu al op voor, want het is een aanzienlijke administratieve operatie, vooral als er sprake is van jeugdzorg met verblijf.

Lees hier meer:

https://publicaties.vngrealisatie.nl/2020/e-magazine/11/aan-de-slag-met-de-invoering-van-het-nieuwe-woonplaatsbeginsel-jeugd/