logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 5 juli 2022

Beste dyslexiezorgaanbieder,

Op 20-6 jl.  is op Negometrix de bijgevoegde vooraankondiging gepubliceerd over de aanbesteding van Ernstige Dyslexiezorg per 1-1-2023.

Via onderstaande link kunt u naar de betreffende tender op Negometrix.

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=202447&companyId=33126

Communicatie zal ook via dit medium verlopen.

Lees de vooraankondiging hier en in september wordt er ook een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd.