logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 16 augustus 2022

Dit is een bericht van de regio Zaanstreek Waterland.

Vanaf 15 september wordt de aanbesteding jeugdzorg segment B opengezet voor inschrijvingen. Zorgaanbieders die enkelvoudige gespecialiseerde jeugdzorg aanbieden in de regio Zaanstreek-Waterland worden uitgenodigd zich hier in te schrijven. De aanbesteding wordt als een vereenvoudigde ‘open house’ constructie in de markt gezet. De aanbesteding is een onderdeel en voortzetting van de aanbesteding jeugdzorg in 2021-2022.

Inschrijvers hebben van 15 september tot 3 oktober om een offerte in te dienen. Inschrijven gebeurt via het aanbestedingsplatform Tenderned. Hierop vindt u ook de juiste documenten voor de aanbesteding.

Link: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/272430/details

Let op! De huidige Tenderned pagina met de aanbestedingsdocumenten is niet de inschrijfpagina. Op 15 september is daarvoor een nieuwe pagina beschikbaar.