logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 29 augustus 2022

Webinar 21 september wordt verplaatst

Het eerder aangekondigde webinar over de aanbesteding preventieve- en enkelvoudige specialistische jeugdhulp op 21 september wordt verplaatst naar eind oktober.

Eerder hebben wij een vooraankondiging gedaan over een webinar op 21 september over de aanbesteding preventieve en enkelvoudige specialistische jeugdhulp. Dit webinar wordt verplaatst naar eind oktober. Wij laten u z.s.m. weten wat de nieuwe datum wordt.

Waarom wordt het webinar verplaatst?

Op 7 september is besloten om de inkoop Preventieve jeugdhulp 2024 – 2026 en de inkoop Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp (ESJH) los van elkaar in de markt te zetten in twee aanbestedingen. De processen lopen een verschillend tempo waardoor de planning voor de ESJH iets moet worden aangepast. Vanuit de verschillende dialoogsessies over de inkoop Preventieve-en ESJH vóór de zomer, is de conclusie getrokken dat een eigenstandige inkoop voor zowel de ESJH als de Preventieve jeugdhulp meer duidelijkheid biedt aan de markt. De stelselbrede leidende principes en doelen blijven gelijk voor beide inkopen.

21 september: toelichting op de inkoop preventieve jeugdhulp

In de plaats van het webinar, geeft de gemeente Amsterdam op woensdag 21 september van 15.30 tot 17.00 uur online een toelichting op de inkoopstrategie van de preventieve jeugdhulp.

De bijeenkomst is gericht op alle aanbieders die geïnteresseerd zijn in de inkoop van de preventieve jeugdhulp. Na de toelichting is er gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst is ONLINE via MS Teams. Aanmelden is niet nodig; hieronder vindt u de link om deel te nemen:

[ Link naar de virtuele MS Teams ruimte ]

Webinar Inkoop ESJH

Het webinar over de inkoop ESJH zal eind oktober worden gehouden. Meer informatie volgt.

Publicatie inkoopstrategieën

Uiterlijk op 30 september worden beide inkoopstrategieën (zowel voor preventieve jeugdhulp als ESJH) op Negometrix geplaatst met het verzoek om na lezing aan de hand van een paar vragen de gemeente nog van laatste feedback te voorzien. Nadat de inkoopstrategieën definitief zijn vastgesteld, volgt de uitwerking in een inkoopleidraad die volgens planning in januari 2023 worden gepubliceerd. Op basis van deze leidraad kunnen aanbieders zich inschrijven en meedoen aan de inkoop.

Contact

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u een mail sturen naar jeugdhulp@amsterdam.nl