logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland

Bericht geplaatst op: 13 februari 2023

Op 9 februari 2023 heeft de gemeente Amsterdam de documenten voor de aanbesteding enkelvoudige specialistische jeugdhulp (ESJH) en de aanbesteding aanvullende preventieve opgroei- en opvoedondersteuning (APOO) gepubliceerd op Negometrix. De nieuwe contracten worden afgesloten voor de periode 1 januari 2024 t/m 31 december 2026.

Op het platform Negometrix is voor beide aanbestedingen de aanbestedingsleidraad, samen met een aantal bijlagen, gepubliceerd. Deze leidraad geeft een toelichting op de opdracht en de procedure rond de inschrijving. Via de Vraag & Antwoord module op Negometrix kunt u, als aanbieder, zo nodig vragen stellen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen.

Via de onderstaande links zijn de publicaties te raadplegen, kunt u vragen stellen en kunt u zich inschrijven.

ESJH:

TenderID 213826 https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=213826&companyId=33126

APOO:

TenderID 213822 https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=213822&companyId=33126

 

Let op: De inschrijving is gestart op 9 februari en sluit voor de ESJH op maandag 24 april 2023 om 12.00 uur  en voor de APOO op dinsdag 11 april 2023 om 12 uur.

 

Achtergrond

Afgelopen jaren is de jeugdhulp in Amsterdam onderverdeeld in hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH: intensieve hulp met meerdere vormen van specialistische deskundigheid), enkelvoudig specialistische jeugdhulp (ESJH: kortdurende ondersteuning bij Jeugd-GGZ- en opvoedproblematiek), en preventie (FPAJ: Flexibel Preventief Aanbod Jeugd). Met ingang van 2024 is er de mogelijkheid om de ESJH en de preventie opnieuw in te kopen. Met deze inkopen wil de gemeente de ESJH en de preventie anders organiseren, zoals we dat in 2021 ook voor de hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH) hebben gedaan. Samenwerken in partnerschap met een beperkt aantal aanbieders en de andere (jeugd)partners (in de stadsdelen) ten behoeve van de meest kwetsbare doelgroepen, is hierbij een belangrijke doelstelling. Een taakgerichte bekostiging middels een lumpsum biedt aanbieders hierbij meer ruimte om te doen wat nodig is voor jeugdigen en gezinnen. Op deze manier geven we invulling aan de vereenvoudiging en verbetering die we in gaan zetten om ons jeugdhulpstelsel toekomstbestendig te maken.