logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 15 maart 2023

Zoals u weet dient u een productieverantwoording en controleverklaring aan te leveren over het jaar 2022, omdat u jeugdzorg heeft geleverd binnen de regio Amsterdam-Amstelland en/of de regio Zaanstreek-Waterland.

Volgens de planning liep de termijn voor het aanleveren van de productieverantwoording t/m 01 maart 2023. U wordt nu verzocht om voor 1 april 2023 de controleverklaring en eventueel de definitieve productieverantwoording aan te leveren. U bent hierover eerder in januari per mail op de hoogte gesteld.

Afgelopen periode zijn wij vanuit diverse kanalen benaderd door zorgaanbieders met vragen over de productieverantwoording en de controleverklaring. Veelvoorkomende vragen hebben wij daarom hieronder voor u op een rijtje gezet.

Indien u nog vragen heeft kunt u mailen naar info.zorgomregio@amsterdam.nl.

 

V: Wat is een regio, in welke regio ben ik actief?

A: Gemeenten die regionaal verbonden zijn om gezamenlijk jeugdhulp in te kopen. Indien u een overeenkomst heeft met meerdere gemeenten bent u actief in meerdere regio’s. Hieronder het overzicht van de gemeenten per regio:

 

V: Wat is ‘contractwaarde’?

A: Geraamde waarde van de opdracht

 

V: Moet ik een productieverantwoording indienen, terwijl ik geen omzet heb gedraaid?

A: Ja, zorgovereenkomst met de gemeente betekent aanleveren productieverantwoording. Ook al  bedraagt de omzet €0,-

 

V: Wanneer is een accountantsverklaring/controleverklaring op mij van toepassing?

A: Als u een Jeugdhulpaanbieder bent met een regionale contractwaarde van hoger dan € 125.000, dan dient u een controleverklaring/accountantsverklaring in.

 

V: Wanneer is een bestuursverklaring op mij van toepassing?

A: Als u een Jeugdhulpaanbieder bent met een regionale contractwaarde kleiner dan € 125.000, dan bent u vrijgesteld van het indienen van een controleverklaring. Het aanleveren van een bestuursverklaring samen met de productieverantwoording voldoet.

V: Welke productcodes moet ik voor mijn productieverantwoording gebruiken?

A: U gebruikte productcodes/SPICS die contractueel met u zijn afgesproken. Deze productcodes/SPICS zijn ook terug te vinden in het RAP (Regionaal Administratie Platform).

 

V: Niet al mijn declaraties van 2022 zijn tot op heden uitbetaald; moet ik deze wel of niet meenemen in de productieverantwoording?

A: U dient alle geleverde zorg van 2022/alle declaraties van 2022 mee te nemen in de productieverantwoording; ook wanneer deze declaraties nog niet zijn uitbetaald.  Hoe u dit precies doet, is terug te lezen ‘Instructies voor het invullen van het format v0601223’

 

V: Hoe kan ik de productieverantwoordingen in het Excel-bestand ondertekenen?

A: U kunt de verantwoordingen printen, ondertekenen en scannen (en als dat niet lukt een goede foto hiervan maken). Vervolgens kunt u het geheel aan documenten e-mailen naar: info.zorgomregio@amsterdam.nl

 

V: Mag ik zorg uit verschillende contracten met de gemeente samenvoegen?

A: Nee. Elk contract heeft zijn eigen productieverklaring en de gemeente controleert daarop.

 

V: Waar kan ik mijn productieverantwoordingen naartoe sturen?

A: Dit kunt u toesturen naar: info.zorgomregio@amsterdam.nl