logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Let op: de informatie op deze pagina betreft het bovenregionale administratieprotocol voor Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, behalve voor de gemeente Amsterdam. Het administratieprotocol Amsterdam vanaf 1 januari 2021 vind je hier.

 

Het administratieprotocol beschrijft hoe de administratieve processen verlopen. Het protocol geldt voor alle hulpverleners in de jeugdhulp die gecontracteerd zijn door de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland.

Bekijk hier het regionaal administratieprotocol 2021

Matrix verschillen in werkwijzen per gemeente

Deelnemers uit de Taskforce Administratieve Lastenverlichting (TAL) hebben aangegeven administratieve last te ervaren rondom de verschillen in werkwijzen die gemeenten hanteren. Om deze reden heeft de werkgroep Uniformeren werkwijzen gemeenten de verschillen (weergeven in een groene kleur) in werkwijze in kaart gebracht. Vervolgens zijn gemeenten bevraagd om te uniformeren naar de preferente werkwijze van de aanbieders . Gemeenten hebben op verschillende voorgestelde veranderingen akkoord gegeven.

Bekijk hier de matrix.

Procesbeschrijving

Om het jeugdhulpproces inzichtelijk te maken, heeft de regio procesbeschrijvingen ontwikkeld die in grove lijnen de administratieve interactie tussen verwijzer, gecontracteerde jeugdhulporganisaties en backoffice van gemeente inzichtelijk maken. Deze illustreren onder andere welke stappen er worden doorlopen, te denken aan uitgevoerde controles door gecontracteerde organisaties en de backoffice van de gemeente:

iJw Berichttypen

 

Voor vragen, kijk bij veel gevraagd administratie of stel uw vraag via het contactformulier.