logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Het administratieprotocol beschrijft hoe de administratieve processen verlopen. Het protocol geldt voor alle hulpverleners in de jeugdhulp die gecontracteerd zijn door de veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek & Waterland.

Bekijk hier het administratieprotocol.

Het administratieprotocol beschrijft de wijze waarop het toewijzings- en declaratieproces in de regio verloopt, en welke stappen de Jeugdhulpaanbieder daarin moet nemen. Verder staan in dit protocol de afspraken over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom zorgtoewijzingen en declaratiegegevens, de wijze van aanlevering en de uiteindelijke betaling van declaraties. Ook kunt u hier informatie vinden over uitzonderingsgevallen.

Procesbeschrijving

Om het jeugdhulpproces inzichtelijk te maken, heeft de regio procesbeschrijvingen ontwikkeld die in grove lijnen de administratieve interactie tussen verwijzer, gecontracteerd jeugdhulpaanbieder en backoffice van gemeente inzichtelijk maken. Deze illustreren onder andere welke stappen er worden doorlopen, te denken aan uitgevoerde controles door gecontracteerde aanbieders en de backoffice van de gemeente:

iJw Berichttypen (vanaf juni 2017)

Voor vragen, kijk bij veel gevraagd of stel uw vraag via het contactformulier.