logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

De nieuwe versie van het administratieprotocol staat online!

Het administratieprotocol beschrijft hoe de administratieve processen verlopen. Het protocol geldt voor alle hulpverleners in de jeugdhulp die gecontracteerd zijn door de veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek & Waterland.

Bekijk hier het administratieprotocol.

Het administratieprotocol beschrijft de wijze waarop het toewijzings- en declaratieproces in de regio verloopt, en welke stappen de jeugdhulpaanbieder daarin moet nemen. Verder staan in dit protocol de afspraken over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom zorgtoewijzingen en declaratiegegevens, de wijze van aanlevering en de uiteindelijke betaling van declaraties. Ook kunt u hier informatie vinden over uitzonderingsgevallen. Naar verwachting verschijnt in het eerste kwartaal 2020 een nieuwe versie.

Matrix verschillen in werkwijzen per gemeente

Deelnemers uit de Taskforce Administratieve Lastenverlichting (TAL) hebben aangegeven administratieve last te ervaren rondom de verschillen in werkwijzen die gemeenten hanteren. Om deze reden heeft de werkgroep Uniformeren werkwijzen gemeenten de verschillen (weergeven in een groene kleur) in werkwijze in kaart gebracht. Vervolgens zijn gemeenten bevraagd om te uniformeren naar de preferente werkwijze van de aanbieders . Gemeenten hebben op verschillende voorgestelde veranderingen akkoord gegeven. U vindt hier een overzicht van deze veranderingen.

Procesbeschrijving

Om het jeugdhulpproces inzichtelijk te maken, heeft de regio procesbeschrijvingen ontwikkeld die in grove lijnen de administratieve interactie tussen verwijzer, gecontracteerde jeugdhulporganisaties en backoffice van gemeente inzichtelijk maken. Deze illustreren onder andere welke stappen er worden doorlopen, te denken aan uitgevoerde controles door gecontracteerde organisaties en de backoffice van de gemeente:

iJw Berichttypen

Voor vragen, kijk bij veel gevraagd administratie of stel uw vraag via het contactformulier.