logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Het administratieprotocol beschrijft hoe de administratieve processen verlopen. Het protocol geldt voor alle hulpverleners in de jeugdhulp die gecontracteerd zijn door de veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek & Waterland.

Bekijk hier het administratieprotocol.

Het administratieprotocol beschrijft de wijze waarop het toewijzings- en declaratieproces in de regio verloopt, en welke stappen de Jeugdhulpaanbieder daarin moet nemen. Verder staan in dit protocol de afspraken over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom zorgtoewijzingen en declaratiegegevens, de wijze van aanlevering en de uiteindelijke betaling van declaraties. Ook kunt u hier informatie vinden over uitzonderingsgevallen.

Let op! Op 18 juli 2018 is de vernieuwde versie van het administratieprotocol gepubliceerd. Deze vernieuwde versie is ter verduidelijking van voorgaande versie 1.1, met als doel om de processen tussen jeugdhulporganisaties en regiogemeenten efficiënter te laten verlopen. Het eerder gepubliceerde addendum is hierin opgenomen. Klik hier voor meer informatie over de nieuwe versie.  

Procesbeschrijving

Om het jeugdhulpproces inzichtelijk te maken, heeft de regio procesbeschrijvingen ontwikkeld die in grove lijnen de administratieve interactie tussen verwijzer, gecontracteerde jeugdhulporganisaties en backoffice van gemeente inzichtelijk maken. Deze illustreren onder andere welke stappen er worden doorlopen, te denken aan uitgevoerde controles door gecontracteerde organisaties en de backoffice van de gemeente:

iJw Berichttypen (vernieuwd per mei)

Voor vragen, kijk bij veel gevraagd administratie of stel uw vraag via het contactformulier.