logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Het Regionaal Administratieplatform (RAP) is een digitaal systeem dat gecontracteerde jeugdhulporganisaties in de regio ondersteunt bij het administratieve proces. Het RAP geeft de organisaties overzicht van de gegevens die bij de veertien samenwerkende gemeenten bekend zijn, zoals het lopende contract, de SPIC(‘s) waarvoor zij zijn gecontracteerd en de tarieven die daarbij zijn afgesproken. Bovendien zien jeugdhulporganisaties de actuele administratieve status van hun cliënten bij gemeenten.

Inloggen in het RAP

Alle gecontracteerde jeugdhulporganisaties hebben toegang tot het systeem. Nieuw gecontracteerde jeugdhulporganisaties krijgen na tweezijdige ondertekening van het contract en aanlevering van de benodigde gegevens bij het Regionaal ondersteuningsteam, de inloggegevens toegestuurd.

Aan de rechterzijde van de pagina vindt u onder de kop ‘Downloads’ de handleiding voor het RAP.

Vragen?

Neem voor technische vragen over het RAP contact op met de servicedesk via het telefoonnummer 020 2515020 (keuze 4 optie 1) of te mailen naar IVDesk@amsterdam.nl.

Inhoudelijke vragen over het RAP kunnen gesteld worden via info.zorgomregio@amsterdam.nl.