logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Het Regionaal Administratieplatform (RAP) is een digitaal systeem dat gecontracteerde jeugdhulporganisaties in de regio ondersteunt bij het administratieve proces. Het RAP geeft de organisaties overzicht van de gegevens die bij de veertien samenwerkende gemeenten bekend zijn, zoals het lopende contract, de SPIC(‘s) waarvoor zij zijn gecontracteerd en de tarieven die daarbij zijn afgesproken. Bovendien zien jeugdhulporganisaties de actuele administratieve status van hun cliënten bij gemeenten. Gecontracteerde dyslexiezorg-organisaties zien in plaats van SPIC diagnostiek en/of behandeling.

Lastenverlichting

Het RAP helpt aanbieders de administratieve lasten te verlichten. In het platform zijn de administratieve gegevens van de veertien gemeenten in één systeem inzichtelijk. Gecontracteerde jeugdhulporganisaties zien alleen de cliënten waaraan zij jeugdhulp geven.

Inloggen in het RAP

Op 12 februari 2018 hebben alle gebruikers van de jeugdhulporganisaties  per mail een uitnodiging ontvangen voor toegang tot het systeem. Nieuw gecontracteerde jeugdhulporganisaties segment B krijgen na tweezijdige ondertekening van het contract en aanlevering van de benodigde gegevens bij het ROT, de inloggegevens toegestuurd.

Nog niet alle indicaties in RAP

De indicaties van de veertien regiogemeenten zijn beschikbaar in het RAP. Het is echter mogelijk dat er nog indicaties ontbreken. Dit heeft te maken met de conversie die nog niet volledig is afgerond. De regio is hard aan het werk om dit zo snel mogelijk compleet te maken. Wanneer alle indicaties beschikbaar zijn, leest u dat op deze pagina.

Hulpdocumenten

Aan de rechterzijde van de pagina vindt u onder de kop ‘Downloads’ de handleiding voor het RAP. In deze handleiding doorloopt u stap voor stap de mogelijkheden van het RAP, plus wat u moet doen als u uw wachtwoord bent vergeten. Ook is er een instructiefilm over het RAP gemaakt. Deze bekijkt u hieronder:

Vragen?

Neem contact op met het Regionaal Ondersteuningsteam.