logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Het Regionaal Administratieplatform (RAP) is een digitaal systeem dat gecontracteerde jeugdhulporganisaties in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland ondersteunt bij het administratieve proces. Het RAP geeft gecontracteerde organisaties een overzicht van de gegevens die bij de veertien samenwerkende gemeenten bekend zijn, zoals het lopende contract, de SPIC(‘s) waarvoor zij zijn gecontracteerd (voor dyslexiezorg is dit diagnostiek en behandeling) en de tarieven die daarbij horen of zijn afgesproken. Bovendien zien jeugdhulporganisaties de actuele administratieve status bij gemeenten van hun cliënten.

Lastenverlichting

Het RAP helpt aanbieders de administratieve lasten te verlichten. In het platform zijn de administratieve gegevens van de veertien gemeenten in één systeem inzichtelijk. Gecontracteerde jeugdhulporganisaties zien alleen de cliënten waaraan zij jeugdhulp geven.

Medio februari in gebruik

Het RAP is sinds medio februari in gebruik. Op 12 februari hebben  jeugdhulporganisaties  per mail een uitnodiging ontvangen voor toegang tot het systeem.

Nog niet alle indicaties in RAP

De indicaties van de veertien regiogemeenten zijn beschikbaar in het RAP. Het is echter mogelijk dat er nog indicaties ontbreken. Dit heeft te maken met de conversie die nog niet volledig is afgerond. Wanneer alle indicaties beschikbaar zijn, leest u dat op deze pagina.

Hulpdocumenten

Aan de rechterzijde van de pagina vindt u onder de kop ‘Downloads’ de handleiding voor het RAP. In deze handleiding doorloopt u stap voor stap de mogelijkheden van het RAP. Ook is er een instructiefilm over het RAP gemaakt. Deze bekijkt u hieronder:

Regioportaal verdwijnt

Het RAP vervangt grotendeels het regioportaal. Het regioportaal zal gefaseerd worden vervangen. Zo kan vanaf 1 januari niet meer via het regioportaal op 1 januari een verzoek om toewijzing (VOT) worden gedaan. Een VOT aanvragen kan nu al via VECOZO. De OHW functionaliteit in het regioportaal is beschikbaar tot 1 april.

Vragen?

Neem contact op met het Regionaal Ondersteuningsteam.