logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Het Regionaal Administratieplatform (RAP) is een digitaal systeem dat gecontracteerde jeugdhulporganisaties in de regio ondersteunt bij het administratieve proces. Het RAP geeft de organisaties overzicht van de gegevens die bij de veertien samenwerkende gemeenten bekend zijn, zoals het lopende contract, de SPIC(‘s) waarvoor zij zijn gecontracteerd en de tarieven die daarbij zijn afgesproken. Bovendien zien jeugdhulporganisaties de actuele administratieve status van hun cliënten bij gemeenten. Gecontracteerde dyslexiezorg-organisaties zien in plaats van SPIC diagnostiek en/of behandeling.

Lastenverlichting

Het RAP helpt aanbieders de administratieve lasten te verlichten. In het platform zijn de administratieve gegevens van de veertien gemeenten in één systeem inzichtelijk. Gecontracteerde jeugdhulporganisaties zien alleen de cliënten waaraan zij jeugdhulp geven.

Inloggen in het RAP

Alle gebruikers van de jeugdhulporganisaties hebben toegang tot het systeem. Nieuw gecontracteerde jeugdhulporganisaties segment B, C en Dyslexie krijgen na tweezijdige ondertekening van het contract en aanlevering van de benodigde gegevens bij het Regionaal ondersteuningsteam, de inloggegevens toegestuurd.

Hulpdocumenten

Aan de rechterzijde van de pagina vindt u onder de kop ‘Downloads’ de handleiding voor het RAP. In deze handleiding doorloopt u stap voor stap de mogelijkheden van het RAP, en wat u moet doen als u uw wachtwoord bent vergeten. Hieronder een instructiefilm over het RAP gemaakt.

 

Vragen?

Neem contact op met de servicedesk via het telefoonnummer 020 2515020 (keuze 4 optie 1) of via IVDesk@amsterdam.nl .