logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Let op! Deze pagina is beschikbaar tot en met april.

De regiogemeenten van Amsterdam-Amstelland en Zaanstad-Waterland hebben de in 2015 afgesloten overeenkomsten met gecontracteerde aanbieders specialistische jeugdhulp verlengd met 1 jaar tot en met 31 december 2017. Vanaf 2018 is de inkoop van specialistische jeugdhulp anders georganiseerd.

Met aanbieders is in 2015 een raamovereenkomst afgesloten ten behoeve van het leveren van jeugdhulp. Deze raamovereenkomst kende een looptijd van twee jaar met de mogelijkheid om deze periode tot twee keer met een periode van één jaar te kunnen verlengen. De regiogemeenten hebben gebruik gemaakt van deze verlengingsoptie en zijn met de gecontracteerde aanbieders een budgetplafond voor 2017 overeengekomen.