logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Op 22 juni vond er een bestuurlijk overleg plaats. De wethouders van de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland en bestuurders van alle gecontracteerde aanbieders jeugdhulp in de samenwerkende regio’s, zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Tijdens het eerste deel van deze middag werd er gesproken met elkaar over de inhoud via “Serious Gaming”, tijdens het tweede gedeelte werden ideeën uitgewisseld om bestuurlijke gesprekken in de toekomst zo praktisch mogelijk te organiseren.

Bij de bijeenkomst waren ruim 40 mensen aanwezig.