logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Het was een drukbezochte regionale bijeenkomst over de jeugdhulp vanaf 2018, op 21 september 2017 in Het Planetarium te Amsterdam. Met ruim 250 bezoekers (gecontracteerde aanbieders van segment B en C, plus leden van het lokale team) was de dag een succes. Informatie werd uitgewisseld, vragen werden gesteld en connecties gelegd. De dag was opgedeeld in meerdere onderdelen, waarbij leren communiceren met elkaar met terugkerende onderwerp was. Of zoals Muriel Bos van De Bascule in haar presentatie over hoofd- en onderaannemerschap het verwoordde: we moeten relationele lenigheid ontwikkelen.

– Documenten en verslag staan onder de foto’s –

Documenten

 Welkom

Christine Pollmann, voorzitter regionaal directeurenoverleg Jeugd en hoofd afdeling Jeugd gemeente Amsterdam opende de bijeenkomst. Christine: “Er is veel beweging! Dat is geweldig mooi om te zien. We zijn in voorbereiding.  De basis moet op 1 januari op orde zijn. Onlangs sprak ik mensen uit de volwassenpsychiatrie. Zij vertelden dat het hen een jaar kostte,  eer zij in de wijk alle zekerheden konden loslaten en diagnose door dialoog een beetje in de vingers kregen. Een jaar! Dat is lang, denk ik dan. Maar in het licht van veranderingen, is dat eigenlijk niet lang.

Het zijn niet de mindere processen. Wij zijn verantwoordelijk en u bent dat ook. De conversie-uitvraag staat nu hoog op de agenda. Uitgangspunt daarbij is dat de continuïteit van de zorg is gewaarborgd. Huidige cliënten mogen geen enkele last hebben van dit proces.  Dat vergt zorgvuldigheid van u en van ons.”

Christine blikte even terug op december 2015. Met jeugdhulpaanbieders en gemeenten is toen gezamenlijk de vernieuwde jeugdhulp uitgewerkt in het kader van de decentralisatie. Een klein groepje steekt zijn hand in de lucht om aan te geven dat zij er in december 2015 ook bij waren. “Een zaal vol oude en jonge rotten,” merkt Christine op, met een knipoog.

Haar woord van welkom beëindigde zij met iets dat haar na aan het hart ligt. “Samen maken we afspraken en protocollen. Wees je ervan bewust dat, uit de vragen en opmerkingen die wij binnen krijgen, nieuwe afspraken worden gevormd. Laten we zorgen dat we geen addendum op addendum hoeven toe te voegen aan de contracten. Laten we samen waken voor  bureaucratie. Het gaat om het kind. Die moet geholpen worden. Laat daar het gesprek over gaan.”

Discussies profielen vermijden

Vervolgens splitsten segment B en C zich op; segment B doorliep de stappen van het administratieprotocol, en segment C oefende met complexe casussen. Uit een van de oefensessies kwam naar voren dat samenwerken tussen verwijzer en aanbieders nog niet zo makkelijk is als het lijkt. In een casus waarin een GI een aanbieder zoekt die past bij de vraag van een jongere, ontstonden  discussies tussen GI en aanbieders over het profiel waarin de GI de hulpvraag van de jongere heeft ingedeeld. Uiteindelijk mondde de oefensessie uit in de conclusie dat de doelen van de jongere vaststaan en dat deze het uitgangspunt van gesprek zijn. Daar moet resultaat op gehaald. De aanbieder doet wat daar voor nodig is. Daar gaat het gesprek over.

Hoofd en – onderaannemerschap

In de middag kwam men weer bijeen voor de presentatie over hoofd- en onderaannemerschap, gegeven door Muriel Bos van De Bascule. Zij liet zien hoe je met een samenwerking van aanbieders het hoofd- en onderaannemerschap vorm kunt geven. De aanwezigen vonden het een inspirerend verhaal. En ”haar introductie van ‘JOOP – De  ondersteuningsonderaannemer persoon’,  bleek gelijk een hit.

Ontmoeting

Tot slot struinden de aanwezigen door Het Planetarium om met elkaar kennis te maken. Lokale teams ‘presenteerden’ zich in subzaaltjes op vrolijke wijze met banieren, folders en zelfs cake. De aanbieders zochten hen op. Er was veel beweging. De beweging waar Christine in haar woord van welkom al over sprak.