logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

De 14 samenwerkende gemeenten op het gebied van jeugdhulp in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland nodigden aanbieders van jeugdhulp, gemeenten, verwijzers, cliëntenorganisaties en andere betrokkenen uit voor de regionale conferentie jeugdhulp op 24 maart 2017. Ondanks dat het vrijdagmiddag was en mooi weer, trok de conferentie ca. 300 geinteresseerde deelnemers. Tijdens deze conferentie vierden zij de afronding van de aanbesteding voor de inkoop van specialistische jeugdhulp 2018 en gingen met elkaar in gesprek over de implementatie van de vernieuwingen in de specialistische jeugdhulp.

De aanbesteding heeft aangetoond dat er een breed draagvlak is om samen uitvoering te gaan geven aan verbetering van de hulp aan jeugdigen in de regio. In het vervolg van 2017 gaan gemeenten, lokale teams en aanbieders aan de slag om de nieuwe inrichting van de jeugdhulp te realiseren om op 1 januari 2018 daadwerkelijk te starten. Dat vraagt de komende maanden veel extra werk van de organisaties. De conferentie gaf iedereen de mogelijkheid om elkaar te leren kennen, inspiratie op te doen, vragen te stellen, samenwerking op te zoeken en kennis te delen. Het was een goede aftrap van de implementatiefase.