logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Donderdag 13 juli 2017 kwamen gecontracteerde jeugdhulpaanbieders 2018 in segment C samen in de Burcht te Amsterdam voor een bijeenkomst, georganiseerd door de 14 Regio gemeenten. Nicole Hendriksma, projectleider regionale implementatie, opende plenair de bijeenkomst met een statusupdate vanuit verschillende aspecten.

Daarna was het tijd voor een zogenaamde ‘serious game’, waarbij bezoekers in de rol van ouder, kind, voogd, lokaal team, en zorgaanbieder kropen. De casus gaf de aanwezigen nieuwe inzichten, vragen werden naderhand middels een discussie besproken en bij de vier thematafels verder opgepakt. De bezoekers konden uit de volgende thema’s kiezen:

  • Sturen op Resultaat
  • Conversie
  • Implementatie administratieprotocol
  • Complexe casuïstiek Gecertificeerde Instellingen (GI’s)

In september staat de volgende bijeenkomst gepland. Meer informatie volgt.

Bijlagen, zoals gepresenteerd tijdens de bijeenkomst: