logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland

Aan gecontracteerde jeugdhulpaanbieders segment B,

Graag nodigt de regionale projectorganisatie u uit voor een plenaire informatie bijeenkomst voor alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders segment B op woensdag 19 april a.s. van 13 tot 17 uur in De Burcht, Henri Polaklaan 9 te Amsterdam.

De doelstelling van deze bijeenkomst is om met u verder in gesprek te gaan over de werkwijze en het proces om te komen tot inzet van specialistische jeugdhulp. Deze bijeenkomst is mogelijk nu de aanbestedingen voor segment B en segment C zijn afgerond. Tevens is het een vervolg op de productieve discussie die op een aantal van deze onderwerpen ontstond tijdens de regionale conferentie op 24 maart.

Een voorzet op de inhoudelijke thema’s:

 •         Perspectiefplan en behandelplan – wat zijn de verschillen en overeenkomsten, wat zijn de verantwoordelijkheden.
 •         De regie rol van het gezin, het lokale team/GI en de hoofdaannemer.
 •         Toelichting op de implementatiekalender en aanvullingen vanuit de aanbieders.
 •         Highlights van het administratieprotocol.
 •         Highlights van de conversie oud/nieuw.
 •         Sturen op resultaat (zie hieronder – in aparte deelsessie).

Deelsessie Sturen op resultaat:
Voor het onderwerp sturen op resultaat zal in de middag, naast de overige onderwerpen, een aparte deelsessie worden georganiseerd om samen met u te starten met het formeren van een werkgroep SOR. Bestaande uit gemeenten, aanbieders en belangengroepen. Specifieke onderwerpen van gesprek:

 • Vanuit welke rol spreken we over de prestatiedialoog?
 • Wie is er verantwoordelijk over welk stukje van de prestatiedialoog.
 • Wat is de rol van de gemeenten?
 • Wat is de rol van de aanbieders?
 • Harmonisatie van cliënt ervaringsonderzoek in het jeugdstelsel

Voor wie is deze regionale bijeenkomst: Implementatie managers van de jeugdhulpaanbieders segment B al dan niet aangevuld met inhoudelijk verantwoordelijken. Let u er op dat om deel te nemen aan zowel de plenaire sessie als de deelsessie Sturen op Resultaat, u met minimaal twee deelnemers aanwezig bent. Voor jeugdhulpaanbieders segment C is op dinsdag 18 april een informatiebijeenkomst.

Aanmelding
Alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders segment B hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het regionaal Ondersteuningsteam.