logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Tijdens de inspiratiebijeenkomst op 11 oktober, in de Burcht van Berlage, gaf de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland een kijkje in de werkwijze resultaatgericht inkopen. Alle gemeenten die in het verleden interesse hebben getoond in de regionale werkwijze, en regio’s die al resultaatgericht werken, zijn uitgenodigd. Ter inspiratie voor andere regio’s die bezig zijn met een soortgelijk jeugdhulp traject, of nog gaan starten. De aanwezigen wisselden veel informatie met elkaar uit. Hierbij stelde men kritische vragen aan elkaar, maar was men bovenal behulpzaam; alle regio’s willen hetzelfde resultaat bereiken, en de jeugdhulp binnen hun regio zo goed mogelijk regelen.

Tijdens de bijeenkomst konden deelnemers naar vijf workshops: sturen op resultaat, het regionaal administratieplatform, ervaringen van implementatie bij de gemeenten, conversie, en uitleg over hoe je tot een gezamenlijke inkoopstrategie met jeugdhulporganisaties komt.

De bijeenkomst werd door de aanwezigen als zeer nuttig ervaren, waarbij het verzoek naar voren kwam om in 2018 nog zo’n bijeenkomst te organiseren. Wordt vervolgd!

Presentaties & gedeelde documenten

Naderhand hebben alle aanwezigen per email de documenten en presentaties ontvangen. Een deel hiervan staat op de website. Bekijk de volgende pagina’s en downloads naar de betreffende bestanden: