logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Regio’s Amsterdam, Amstelland en Zaanstreek-Waterland tekenen contract segment B specialistische jeugdhulp 2018

Tegen de klok van elf uur verzamelen zich een groot aantal aanbieders en vertegenwoordigers van de veertien gemeenten uit de regio’s Amsterdam, Amstelland en Zaanstreek-Waterland in de Amsterdamse Boekmanzaal. Vandaag tekenen aanwezigen met elkaar de contracten voor de regionale specialistische jeugdhulp. Ook wordt vooruitgeblikt naar de uitdagingen die zich het komend jaar zullen aandienen. Vanaf 1 januari 2018 willen alle partijen klaar zijn voor resultaatgerichte, specialistische hulp.

Christine Pollmann, manager van de afdeling Jeugd, heet aanwezigen van harte welkom. “De belangstelling is enorm vandaag, jullie zijn met velen”, concludeert Christine. Het geeft de enorme betrokkenheid aan onder aanwezigen. Christine Pollmann geeft het woord aan wethouder Simone Kukenheim.

Wethouder Simone Kukenheim heet alle aanwezigen van harte welkom namens de veertien wethouders van de verschillende regio’s. “Het is alweer twee jaar geleden dat we hier met elkaar voor het eerst stonden, om een eerste slag te maken rond de transitie Jeugdzorg”, brengt wethouder in herinnering. “Er heerste toen een soort millenniumsfeer. Gaat dit goedkomen? We zijn twee jaar verder, en ik kan u zeggen, het licht in de Jeugdzorg is zeker niet uitgegaan.”

Wethouder Kukenheim kijkt terug op een hectische periode. “Door u allen is hard gewerkt, er is veel bereikt. Soms maakten we verdrietige dingen met elkaar mee – en dat willen we koste wat kost voor de toekomst voorkomen. Maar het stelsel bleef overeind. Er werd verder gebouwd door ons allen. We kunnen daar met elkaar bijzonder trots op zijn.”

Vandaag maken we met elkaar een volgende stap. De basis voor het nieuwe Jeugdstelsel is er nu. In het veld zijn nu zeer veelzijdige teams operationeel. “Die samenstelling verschilt wellicht per gemeente”, vult Simone Kukenheim aan. “Onze veertien gemeenten verschillen ten slotte van aard en omvang. Maar we doen het allemaal voor hetzelfde doel: voor de jeugd en hun toekomst in onze regio’s.”

“Daarbij wordt er goed samengewerkt, en werken we steeds vraaggerichter”, gaat de wethouder verder. “Het eigenaarschap willen we zoveel mogelijk bij de kinderen en hun ouders leggen, zij voeren in principe de regie over hun eigen leven – al is dat binnen het ene gezin wat moeilijker dan binnen het andere. Apart van de zorg zal er nog meer de koppeling worden gemaakt naar schuld, naar armoede, naar de woonsituatie van een gezin. Die combinatie van vraagstukken kom ik meer dan eens in de praktijk tegen.”

Grote opkomst bij symbolische ondertekening contracten jeugdhulp

Dan is het plechtige moment aangebroken om met elkaar het contract te ondertekenen. “Het wordt spannend, we gaan er samen voor, ik kijk uit naar onze samenwerking”, besluit wethouder Kukenheim haar verhaal.

Contractmanagers, beleidsadviseurs, directeuren en wethouders Jeugd verzamelen zich rond het bord waar getekend moet worden. Een wirwar van mensen. We zijn met velen. Uiteraard wordt dit moment ook op de foto vastgelegd. Hilariteit alom als de fotograaf op een ladder moet klimmen, om alle tekenaars in beeld te krijgen.

Tot slot is er taart – in de kleuren van de huisstijl. En is er gelegenheid om na te praten. Alle aanwezigen zijn het eens met elkaar: Vandaag is met elkaar een belangrijke stap gezet in de Jeugdzorg. Een mijlpaal.