logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Hieronder vindt u een aantal aanknopingspunten voor waar u met een vraag terecht kunt. Komt u er niet uit of is uw vraag algemener van aard, dan kunt u gewoon het contactformulier gebruiken.

Algemene vragen

  • Voor vragen over het inhoudelijke proces  van diagnostisering, hoofd- en onderaannemerschap tot resultaat – neemt u  contact op met het Regionaal ondersteuningsteam of direct met uw contractmanager.
  • Voor algemene vragen over financiën en administratie, neemt u contact op met het Regionaal ondersteuningsteam. Denk aan administratieprotocol, berichtenverkeer, gebruikersbeheer, ikzoekjeugdhulp.nl.

Vragen over individuele casussen

  • Voor zorginhoudelijke vragen over een cliënt, neemt u contact op met het lokale team van de betrokken gemeente.
  • Voor administratieve vragen rond een specifieke individuele casus, neemt u contact op met de backoffice van de betrokken gemeente. Denk aan vragen over cliënt gebonden berichten (bijvoorbeeld of het verzoek om toewijzing goed is ontvangen) of het perspectiefplan.
  • Soms is het mogelijk dat een wettelijke verwijzer, ((huis)arts, GI, lokale team) en de gecontracteerde jeugdhulporganisatie het niet eens kunnen worden over de best passende hulp voor een gezin. In de factsheet Escalatieroute staan de stappen opgesteld die de verwijzer en jeugdhulporganisatie dan kunnen doorlopen. De factsheet is te downloaden op de documenten en toolkit pagina.