logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Vanaf 2018 wordt de werkwijze in de specialistische jeugdhulp in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland verder vernieuwd. Hiermee willen de veertien samenwerkende gemeenten de effectiviteit in de jeugdhulp vergroten.

De vernieuwingen zijn erop gericht om resultaatgericht en domein-overstijgend te werken binnen de jeugdhulp. Namelijk op basis van de ondersteuningsbehoefte van de jeugdige én het gezin, in plaats van op het aanbod van instellingen. De veertien gemeenten kopen daartoe de specialistische jeugdhulp gezamenlijk in voor 2018 en bewaken de resultaten. De jeugdige én het gezin krijgen de hulp die nodig is.

De vernieuwingen leiden tot een vereenvoudiging en verbeteringen voor zowel gezinnen, lokale teams en aanbieders:

  • Eigen regie door ouders centraal, waar nodig met ondersteuning door het lokale team;
  • Samenhangende hulp op alle leefdomeinen voor gezinnen die dat nodig hebben;
  • Meer handelingsvrijheid voor de professionals;
  • Een aanzienlijke verlichting van de administratieve last door te werken met vaste tarieven;
  • Duidelijkheid over de rol en verantwoordelijkheid van professionals (hoofdaannemerschap);
  • Een verantwoorde besteding van het budget;
  • Meetbare resultaten en daarmee inzicht in kwaliteit van de jeugdhulp.

Het draagvlak en de wens om deze stappen te zetten is bij gemeenten en aanbieders groot. Zij verwachten dat de hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen er effectiever en beter betaalbaar van gaat worden. Meer over de vernieuwing vindt u onder documenten en toolkit communicatie.

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen omtrent vernieuwing specialistische jeugdhulp? Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Achtergrondinformatie

Op 3 februari 2016 hebben de wethouders Jeugd van de veertien samenwerkende gemeenten ingestemd met de inkoopstrategie specialistische Jeugdhulp 2018. De Europese aanbestedingsprocedure voor de inkoop van specialistische jeugdhulp voor 2018 ging op 1 juli 2016 van start en is in maart 2017 afgerond. De aanbesteding werd namens de veertien gemeenten uitgevoerd door de gemeente Amsterdam. Hiermee is eind maart 2017 het startsein gegeven voor de implementatiefase om te komen tot een resultaatgerichte en samenhangende jeugdhulpverlening die met perspectief en dichtbij het gezin is georganiseerd.

De vernieuwingen van het jeugdhulpstelsel zijn het resultaat van intensieve samenwerking tussen de gemeenten, lokale teams, de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders, vrijgevestigden, maar ook vertegenwoordigers van huisartsen en het onderwijs.