logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Per 1 januari 2018 start de nieuwe werkwijze voor de specialistische jeugdhulp. Tijdens de implementatiefase vraagt dit voorbereiding van alle betrokkenen: van gemeenten, lokale teams en de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders 2018. Een grote groep aanbieders bestaat uit  vrijgevestigden en groepspraktijken. Op deze pagina is voor die specifieke groep aanvullende informatie te vinden, zoals handige adressen en contactgegevens, de hulplijn voor het berichtenverkeer en de AKJP.

Samenvatting Contractering 2018

Vanaf 2018 is de inkoop anders geregeld. Voortaan is er een contract voor alle veertien regiogemeenten in Amsterdam-Amstelland en Zaanstad-Waterland. Budgetplafonds gelden niet meer. De DBC-systematiek is losgelaten. In plaats daarvan gaan aanbieders in Segment Profiel Intensiteit-Combinatie (SPIC) werken. Specialistische jeugdhulp valt onder segment B, hoog-specialistische jeugdhulp onder segment C. Op een uitzondering na zijn alle vrijgevestigden en groepspraktijken gecontracteerd in segment B. Voor meer informatie, bekijk het kwaliteitskader op de pagina documenten en toolkit.

Samenvatting Administratie 2018

Vanaf 2018 is de wijze van administreren eenvoudiger ingericht. Alle informatie hierover treft u aan in het Administratieprotocol. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • Papieren declaraties zijn niet meer mogelijk.
  • Het onderhanden werk verdwijnt.
  • De DBC-systematiek wordt losgelaten. Dat betekent dat declaraties niet meer via JW321 gaan, maar via JW303.
  • Alle berichten gaan via VECOZO.
  • Het Regioportaal wordt vervangen door het Regionaal AdministratiePlatform (RAP).
  • Het verzoek om toewijzing gaat via het bericht JW315. Voor de huidige, in 2017 gecontracteerde aanbieders geldt dat zij per 15 oktober a.s. overstappen.
  • Bij aanvang van de jeugdhulp een start-zorg bericht (JW305) en aan het einde van een traject een stop-zorg bericht (JW307) sturen.

Hulplijn berichtenverkeer

Vanuit de regio is speciaal voor vrijgevestigden en groepspraktijken een hulplijn beschikbaar voor het berichtenverkeer dat in 2018 verandert. Heeft u hier een vraag over?  Deze kunt u stellen aan Jannet Denekamp, medewerker Backoffice Jeugd:

In september en oktober heeft zij contact opgenomen met alle in 2018 gecontracteerde vrijgevestigden en groepspraktijken. In november en december neemt Jannet contact op met denieuw gecontracteerde jeugdhulporganisaties, om vragen omtrent het berichtenverkeer te beantwoorden.

Fdesk, Regionaal ondersteuningsteam & contractmanagers

Heeft u vragen over financiën? Neem contact op met de Fdesk, het loket voor financiële vragen:

  • E-mail: fdesk@amsterdam.nl
  • Telefoon: 020 – 255 26 60 (op werkdagen bereikbaar tussen 09.00-17.00 uur)

Heeft u vragen van algemene of administratieve aard, dan kunt u altijd terecht bij het coördinatiepunt van het Regionaal Ondersteuningsteam:

Daarnaast zijn de regionale contractmanagers voor vrijgevestigden en groepspraktijken beschikbaar voor uw overige vragen:

AKJP

De Amsterdamse kind- en jeugdpraktijken (AKJP) is een belangenbehartiger van de vrijgevestigden en groepspraktijken. De regio werkt actief met de AKJP samen. Zo is de AKJP onder andere betrokken bij het organiseren van informatieve bijeenkomsten, en kunt u als vrijgevestigde of medewerker van een groepspraktijk zich bij hen aansluiten. Ga naar de website van de AKJP.

Blijf op de hoogte

Elke maand stuurt de regio een nieuwsbrief naar betrokkenen en geïnteresseerden over de laatste ontwikkelingen, updates en informatie omtrent specialistische jeugdhulp 2018. Wilt u deze ook ontvangen? Schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast worden vanuit de regio regelmatig informatieve bijeenkomsten georganiseerd. Bekijk het actuele overzicht.

Meer informatie over jeugdhulp 2016 en 2017 vindt u hier.