logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

De veertien samenwerkende regiogemeenten doen zaken met veel partijen. Van het bouwen van een brug, taal- en inburgeringscursussen tot inkoop van specialistische jeugdhulp. De gemeenten stellen hoge eisen aan hun leveranciers en vragen aan bedrijven die een gemeentelijke opdracht krijgen iets sociaals terug te doen. Dit heet Social Return. Doel is om meer sociale impact te creëren voor kwetsbare groepen in de gemeenten en regio. Bijvoorbeeld door het in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Of door sociaal in te kopen bij sociale firma’s of de sociale werkvoorziening.

Social return is een contractuele afspraak en is als inspanningsplicht opgenomen in het contract. Deze inspanningsverplichting moet in verhouding staan tot 2% van de totale opdrachtwaarde. Bij een opdrachtwaarde < 200.000 werken opdrachtnemers aan social return op basis van goed vertrouwen. Bij grotere contracten benadert bureau social return de gecontracteerde organisaties voor een jaarlijks gesprek en het indienen van een social return plan. Bureau social return van de gemeente Amsterdam doet dit namens de veertien samenwerkende regiogemeenten.

Meer informatie staat in het Informatieblad Social return, onder downloads. Ook staat hier het overzicht van sociale firma’s.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar social.return@amsterdam.nl

Verhalen over social return

Hieronder enkele verhalen van bedrijven die social return op een creatieve manier een plek wisten te geven in hun organisatie. Ter inspiratie voor anderen.

  • William Schrikker Groep – “Wij werken met een grote groep vrijwilligers, namelijk onze pleegouders. Zij staan een belangrijk deel van hun persoonlijke leven in dienst van deze kinderen. Door dat te faciliteren, geven wij al iets terug aan de samenleving.” – interview met Manuelle Moens
  • Jeugdbescherming Regio Amsterdam  – “We zijn recent ook gestart met jobcarving. Het is een puzzel en een zoektocht.”Interview met Pieter Bijkerk
  • Perspectief GZ – “Onwetendheid en onbekendheid speelt een belangrijke rol in de leefwereld van de LVB-er. We verzorgen daarom extra preventieve voorlichting en workshops”. – Interview met Hüseyin Kayapinar
  • Parnassia Groep –  “Het is een succes, al kost de begeleiding best veel tijd.” – Interview met Jos van Berkel