logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

De regionale gemeenten doen zaken met veel partijen. Of het nu gaat om het bouwen van een brug, taal- en inburgeringscursussen tot inkoop van specialistische jeugdzorg. De gemeenten stellen hoge eisen aan hun leveranciers. Waar voor het belastinggeld van de burger. Daarnaast verwachten gemeenten, dat opdrachtnemers extra investeren in de samenleving door een bijdrage te leveren aan de inwoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld door werk(ervarings)plekken beschikbaar te stellen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Kansen scheppen. Zelf ook sociaal in te kopen bij een sociaal werkbedrijf of de sociale firma’s. Goede voorbeelden in de regio zijn er intussen genoeg.

Hieronder enkele verhalen van bedrijven die social return op een creatieve manier een plek wisten te geven in hun organisatie. Ter inspiratie voor anderen.

William Schrikker Groep – “Wij werken met een grote groep vrijwilligers, namelijk onze pleegouders. Zij staan een belangrijk deel van hun persoonlijke leven in dienst van deze kinderen. Door dat te faciliteren, geven wij al iets terug aan de samenleving.” – interview met Manuelle Moens

Jeugdbescherming Regio Amsterdam  – “We zijn recent ook gestart met jobcarving. Het is een puzzel en een zoektocht.”Interview met Pieter Bijkerk

Perspectief GZ – “Onwetendheid en onbekendheid speelt een belangrijke rol in de leefwereld van de LVB-er. We verzorgen daarom extra preventieve voorlichting en workshops”. – Interview met Hüseyin Kayapinar

Parnassia Groep –  “Het is een succes, al kost de begeleiding best veel tijd.”
Interview met Jos van Berkel