logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland

Elke drie weken vindt het regionale backoffice-overleg plaats. Tijdens dit overleg bespreken backoffice-medewerkers (zowel van regiogemeenten als jeugdhulporganisaties) de kwesties die in dagelijkse uitvoering van administratieve werkzaamheden naar voren komen. Gezamenlijk formuleren zij oplossingen die voor alle betrokken partijen werkbaar zijn binnen de huidige kaders.

Aansluiten backoffice overleg

Zowel backoffice-medewerkers van de regiogemeenten als gecontracteerde jeugdhulporganisaties zijn van harte welkom om aan te sluiten. Voor meer informatie (eerstvolgende overleg, agenda, uitwerking, of aandragen kwesties) neemt u contact op met het Regionaal Ondersteuningsteam (info.zorgomregio@amsterdam.nl).