logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Op deze pagina vind je de visie op het jeugdhulpstelsel van Amsterdam en Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (DUO gemeenten). Het volledige document kun je hieronder downloaden:

VisieAmsterdamDUO op Jeugdhulpstelsel

Wat kan ik lezen in de Visie op jeugdhulpstelsel?

In Amsterdam en de DUO gemeenten worden, na een aanbesteding in 2020, tien kernpartners geselecteerd. In Amsterdam leveren zij de hoogspecialistische jeugdhulp vanaf 1 januari 2021; in de DUO gemeenten vanaf 1 januari 2022.  In bovenstaand stuk staan de visie en leidende principes die de basis vormen voor de inzet van de kernpartners.

Wat betekent deze visie voor de jeugdhulpspecialist?

Naast de Visie is ook een uitwerking geschreven. Dit stuk gaat in op de doorontwikkeling en de gesprekken daarover met de kernpartners in Amsterdam. Kort wordt geschetst wat de visie betekent voor de rol van de gemeente, het OKT, de gecertificeerde instellingen en andere partners. Hieronder vind je de volledige tekst ‘Wat betekent dit voor Amsterdam?’ (september 2020).

WatBetekentDitVoorAmsterdam