logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Naam project: Blijvend Veilig

Naam: Janneke van Eijk

Achtergrond opleiding: Internationale Betrekkingen; Master Public Management; Senior management programma Strategie, Innovatie en Governance.

Functie: Projectleider Blijvend Veilig a.i.

In mijn vrije tijd: Schrijf ik een roman.

 

Wat is je grootste beweegreden om je in te zetten voor dit project?

Veiligheid is een basisbehoefte. In onveiligheid leven heeft een enorme impact op mensen. Voor kinderen kan dat hun hele leven beïnvloeden. Dat gebeurt in onze stad en daar moet zo snel en effectief mogelijk op ingegrepen worden. Ik wil er graag aan bijdragen dat de professionals daarbij hun werk goed kunnen doen. Dat is al complex genoeg door de ingewikkelde problematiek in deze gezinnen. En het wordt soms nog ingewikkelder door belemmeringen die de systeemwereld opwerpt, die het werken vanuit de bedoeling in de weg staan. Daar wil ik graag wat aan doen.

Wat gaat er straks, door jouw project, beter voor kinderen en gezinnen?

Allereerst: het is niet mijn project. Het is van Amsterdam-Amstelland en van de zes organisaties die nu meedoen: Veilig Thuis, Jeugdbescherming, Blijf Groep, Samen DOEN, William Schrikkergroep, Raad voor de Kinderbescherming i.s.m. de gemeenten Amsterdam-Amstelland en de rechtbank. En uiteindelijk van de hele samenleving. Anders gaat het niet lukken.

Als het goed gaat, gaan kinderen, gezinnen en huishoudens sneller veiligheid ervaren zodra ze in beeld zijn bij één van de instanties in de stad. Omdat de professionals die veiligheid dan allemaal centraal hebben staan in hun manier van werken, en het niet meer zoveel uitmaakt van welke instantie iemand is die bij het gezin over de vloer komt.

Wat ga je de komende tijd doen?

Er is een team van professionals gestart om te analyseren hoe het werk nu gaat, en om te experimenteren met hoe het anders en beter zou kunnen. Ik ga ze helpen om allerlei praktische problemen op te lossen. En ik ga proberen dit project goed in verbinding te krijgen en te houden met alle betrokken organisaties. Met de andere projecten in de stad en in het land, met de gemeenten, met de ministeries. Daarmee wil ik eraan bijdragen dat alles waar het team tegenaan loopt, op de juiste plek belegd wordt. Namelijk daar waar het opgelost kan worden.

Waar hoop je over een jaar te staan en wat gaat je daarbij helpen?

Ik hoop dat er dan een nieuwe en effectieve werkwijze is ontwikkeld voor het helpen van gezinnen en huishoudens waar veiligheid niet vanzelfsprekend is. En dat alle organisaties die daar een rol in hebben, die werkwijze omarmen en zich inzetten om zo te werken. Wat daarbij gaat helpen is als organisaties zich echt committeren om vanuit de bedoeling te werken. Dat ze hun eigen organisatiebelang daaraan ondergeschikt maken. En dat er politiek draagvlak komt om dat mogelijk te maken. Zodat mensen en organisaties niet gestraft worden voor goed gedrag. En dat regelgeving die niet helpt om het goede te doen, wordt aangepast.