logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

In 2018 is de nieuwe werkwijze jeugdhulp ingegaan. Dit geldt zowel voor jeugdigen die na 1 januari 2018 starten in een specialistisch ondersteuningstraject, als voor jeugdigen die in 2017 ondersteuning kregen die na 1 januari 2018 doorloopt. Deze laatste groep cliënten die langdurige jeugdhulp ontvangen, moeten administratief van het oude systeem naar het nieuwe worden overgezet. Dit proces heet conversie. Voor de groep cliënten waarvan de hulp in 2018 afloopt, wordt de verwachtte nog te leveren jeugdhulp afgekocht.

Conversie-strategie

Voor de overgang van deze bestaande groep naar het nieuwe stelsel per 1 januari 2018 hebben de gemeenten samen met een werkgroep van gecontracteerde jeugdhulporganisaties de conversie-strategie uitgewerkt. De belangrijkste twee onderdelen uit de conversie-strategie zijn:

  1. Bestaande cliënten met een duurzaam profiel krijgen ook na 1 januari 2018 langdurige ondersteuning en worden zoveel als mogelijk ‘overgezet’ naar het nieuwe stelsel op basis van een SPIC.
  2. Voor de cliënten met een niet-duurzaam profiel wordt de in 2018 resterende ondersteuning afgekocht door een factuurbetaling vooraf. Dit voorkomt enerzijds dat een zeer grote groep cliënten inhoudelijk moet worden omgezet naar een nieuwe SPIC, en anderzijds dat gedurende 2018 met twee administraties moet worden gewerkt.

Tenslotte biedt de conversiestrategie een oplossing voor het conversievraagstuk dat ontstaat door de landelijk overeengekomen stopzetting van de DBC-systematiek per 1 januari 2018.

Planning

Jeugdhulporganisaties hebben een uitvraag ontvangen om een overzicht aan te leveren van alle cliënten die binnen conversie vallen. Begin 2018 is de regio druk bezig geweest met het verwerken van alle aangeleverde overzichten, dit is in april 2018 afgerond. Dit betekent dat de regionale conversie is afgerond. Lokaal vraagt de conversie in sommige gevallen nog om verdere uitwerking, dit verloopt tussen lokale gemeenten en de specifieke jeugdhulporganisaties. Heeft u aanvullende vragen, of wilt u meer weten over conversie? Bekijk bij veel gevraagd of neem contact op met de betreffende lokale gemeente.