logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

In maart 2017 is het implementatieproces gestart. Tijdens deze periode is er hard gewerkt om de vernieuwde werkwijze voor de specialistische jeugdhulp 2018 te realiseren. Denk hierbij aan het inkopen van contracten (inkoop) en het overzetten van jeugdhulptrajecten naar de nieuwe werkwijze (conversie).

Implementatie in 2017

Sinds de start van het implementatieproces hebben jeugdhulporganisaties, lokale teams en gemeenten hard gewerkt aan het eigen maken van het nieuwe werkproces. Professionals volgden trainingen voor een nieuwe manier van werken. Lokale teams oefenden met het perspectiefplan. Administratieve systemen van gemeenten en jeugdhulporganisaties zijn op orde gebracht en op elkaar afgestemd. Zo is 2017 behalve een implementatieperiode ook een leer- en ontwikkeljaar.

Implementatie in 2018

Ook in 2018 loopt nog een deel van het implementatieproces door. Zo vinden er voor segment B nog een aantal inschrijfrondes plaats, en wordt conversie gedurende 2018 afgerond. Daarnaast wordt het Regionaal Administratieplatform verder doorontwikkeld. Daarnaast wordt 2018 gebruikt om de nieuwe werkwijze met elkaar te concretiseren en inhoudelijke vraagstukken uit te diepen. Dit wordt gedaan door de Kerngroep Jeugd, waaraan gemeenten en jeugdhulporganisaties deelnemen. De uitkomsten van de Kerngroep worden gedeeld in het Compact Bestuurlijk Overleg waarvan gecontracteerde jeugdhulporganisaties het verslag ontvangen. Vragen aan de Kerngroep Jeugd kunnen gesteld worden via het contactformulier op deze website.

Bijeenkomsten

Zowel in 2017 als 2018 zijn verschillende informatiebijeenkomsten en trainingen gepland. Bekijk de pagina voor het overzicht van de geplande en gehouden bijeenkomsten. Per gehouden bijeenkomst zijn (beeld)verslagen, presentaties en/of overige documenten toegevoegd. Uitnodigingen voor de bijeenkomsten ontvangen gecontracteerde jeugdhulporganisaties van het Regionaal Ondersteuningsteam per e-mail.