logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Op deze pagina vind je de productcode lijst en het administratieprotocol HSJH voor Amsterdam.

 

Productcode lijst

Hieronder vind je de huidige productcode lijst, zoals die voor de Hoog Specialistische Jeugdhulp is vastgesteld. De producten worden ‘ZPc’s genoemd. Deze afkorting staat voor de samenvoeging ‘ZorgvormProfielcombinatie’. Oftewel, de onderdelen waaruit de ZPc’s zijn opgebouwd: de Zorgvormen (conform CBS-categorieën) en de 11 profielen.

Klik hier:

 

Administratieprotocol HSJH

(wordt op dit moment opgesteld, verwachting publicatie: november 2020)

In de bijlage vind je het Administratieprotocol Hoog Specialistische Jeugdhulp. In dit protocol wordt het administratieve proces beschreven zoals dat tussen de kernpartners, enkele verwijzers en de gemeente wordt uitgevoerd. Dit protocol is opgesteld in een samenwerking tussen al deze ketenpartijen.