logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Per 1 januari 2021 heeft Amsterdam de (hoog) specialistische jeugdhulp op een andere manier gecontracteerd en georganiseerd dan de overige 13 gemeenten. Dit betekent dat er verschillen in werkwijzen zijn tussen Amsterdam en de overige regiogemeenten. Er zijn nu bijvoorbeeld twee administratieprotocollen; op deze website staat een Regionaal Administratieprotocol (Hoog) Specialistische Jeugdhulp 2021′ voor 13 gemeenten, daarnaast ook het ‘Administratieprotocol Hoog Specialistische Jeugdhulp Amsterdam 2021’

Let dus als aanbieder goed op in welke gemeente jouw cliënt woont. Afhankelijk daarvan kijk je welk document je moet gebruiken. Voor Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (de DUO gemeenten) geldt dat zijn samen met Amsterdam de aanbesteding deden, maar het vernieuwde stelsel pas een jaar later effectueren, dus per januari 2022.

Achtergrondinformatie

De gemeente Amsterdam heeft een nieuwe visie ontwikkeld op de (hoog) specialistische jeugdhulp. Deze visie is geëffectueerd in een aanbesteding voor aanbieders. Dit traject is afgerond en per 1 januari 2021 is er een nieuwe contractering en werkwijze voor alle jeugdhulpaanbieder die hoog specialistische jeugdhulp leveren voor Amsterdamse jeugdigen. Deze hoog specialistische jeugdhulp binnen Amsterdam is de vervanger voor de hulp zoals die binnen segment C in het huidige stelsel geleverd wordt.

Vanaf 2021 leveren maximaal 10 kernpartners de hoog specialistische jeugdhulp binnen de gemeente Amsterdam. De overige gemeenten binnen Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland werken in 2021 nog met ‘segment C’.

Hulp vanuit de segmenten B en dyslexie loopt ongewijzigd door in 2021 voor wat betreft procedures en administratieve processen.