logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Tussentijdse toetreding inkoop Jeugdhulp gemeenten Aalsmeer en Amstelveen

Per 1 januari 2022 is de Raamovereenkomst Jeugdhulp, behorende tot de openbare Europese aanbesteding met I&A-nummer 2020/0025, in werking getreden. Het is binnen de aanbesteding mogelijk dat nieuwe partijen die voldoen aan alle eisen en voorwaarden, op een later tijdstip kunnen toetreden als Opdrachtnemer voor de resterende duur van de Raamovereenkomst.
U kunt per 1 januari 2025 toe treden als zorgaanbieder.

Een van onze eisen is dat een zorgaanbieder in het bezit dient te zijn van een geldig kwaliteitscertificaat. Dit kan een HKZ, ISO 9001, KIWA, kwaliteitskader gehandicaptenzorg, kwaliteitskeurmerk NKD of geldig visitatierapport LVVP zijn. Andere certificaten accepteren wij niet binnen onze aanbesteding. Indien u nog niet in bezit bent van een kwaliteitscertificaat dan raden wij u aan de aanvraag hiervan zo snel als mogelijk te starten. Dit kan namelijk tot een aantal maanden in beslag nemen. Het kan zijn dat het certificeringstraject voor sluiting van de inschrijvingen nog niet afgerond is. U dient bij de inschrijving aan te tonen dat u binnen 1 maand na publicatie van dit bericht op Zorgomregio het certificeringstraject bent gestart. Concreet betekent dit dat u het traject uiterlijk 1 juni 2024 dient te zijn gestart.

De inschrijving voor de tussentijdse toetreding tot de inkoop Jeugdhulp bij de gemeente Amstelveen en Aalsmeer is vanaf 1 mei 2024 geopend.

Bent u geïnteresseerd?

Maak dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar via tti.jeugdhulp@amstelveen.nl. U ontvangt vervolgens van ons een e-mail met verdere instructies.

De inschrijving kunt u tot uiterlijk 1 oktober 2024 indienen.