logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Tussentijdse toetreding inkoop Jeugdhulp gemeenten Aalsmeer en Amstelveen

Per 1 januari 2022 is de Raamovereenkomst Jeugdhulp, behorende tot de openbare Europese aanbesteding met I&A-nummer 2020/0025, in werking getreden. Het is binnen de aanbesteding mogelijk dat nieuwe partijen die voldoen aan alle eisen en voorwaarden, op een later tijdstip kunnen toetreden als Opdrachtnemer voor de resterende duur van de Raamovereenkomst. U kunt per 1 januari 2023 toe treden als zorgaanbieder.

De inschrijving voor de tussentijdse toetreding tot de inkoop Jeugdhulp bij de gemeente Amstelveen en Aalsmeer is vanaf 1 juni 2022 geopend.

Bent u geïnteresseerd?

Maak dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar via tti.jeugdhulp@amstelveen.nl. U ontvangt vervolgens van ons een e-mail met verdere instructies.

De inschrijving dient uiterlijk 1 oktober 2022 binnen te zijn.

 

Algemene informatie inkoop 2022

Het proces van de definitieve gunning is half november 2021 afgerond. Hier vindt u een overzicht van de (voorlopige) gunning.

Eind maart 2021 is door de gemeentes Amstelveen en Aalsmeer een informatiesheet opgesteld voor de aanbieders jeugdhulp. In deze (onderstaande) pdf wordt puntsgewijs ingegaan op de nieuwe aanbesteding, waarom is gekozen voor een nieuwe inkoop en de onderdelen van deze aanbesteding.

Eind april 2021 werd de aanbesteding gepubliceerd op Tenderned, het landelijke aanbestedingsplatform.

Lees de pdf hier: