logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Aanbod

Het proces van de definitieve gunning is half november afgerond. Hier vindt u een overzicht van de (voorlopige) gunning.

Algemene informatie inkoop

Eind maart is door de gemeentes Amstelveen en Aalsmeer een informatiesheet opgesteld voor de aanbieders jeugdhulp. In deze (onderstaande) pdf wordt puntsgewijs ingegaan op de nieuwe aanbesteding, waarom is gekozen voor een nieuwe inkoop en de onderdelen van deze aanbesteding.

Eind april 2021 wordt de aanbesteding gepubliceerd op Tenderned, het landelijke aanbestedingsplatform.

Lees de pdf hier: