logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Geplaatst op 30 november 2022:

College Amsterdam akkoord met aanbesteding APOO en ESJH per 2024

Het College heeft op 22 november ingestemd met de aanbesteding van de preventieve- (APOO) en de enkelvoudige specialistische jeugdhulp (ESJH) per 1 januari 2024. Hiermee geeft de gemeente Amsterdam invulling aan de vereenvoudiging en verbetering die ingezet moet worden om het jeugdhulpstelsel in Amsterdam toekomstbestendig te maken.

Wij verwijzen u naar de Raadsbrief die is geplaatst op Negometrix

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=196037&companyId=33126

 

Informatiebijeenkomst Inkoop ESJH op 8 december

Op donderdag 8 december van 16.30 – 18.00 uur organiseert de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst, waarin verdere toelichting wordt geven op de Inkoop ESJH per 2024. Deze online bijeenkomst is gericht op alle aanbieders die geïnteresseerd zijn in de inkoop ESJH. Na de presentatie, is er gelegenheid om digitaal vragen te stellen.

Indien u wilt deelnemen, stuur  dan een mail naar: jeugdhulp@amsterdam.nl

Nadat de informatiebijeenkomst op 8 december heeft plaatsgevonden, plaatst de gemeente hiervan een verslag op Negometrix.

 

Hoe gaan we u nog meer informeren?

Om geïnteresseerde aanbieders verder voor te bereiden op de aanstaande aanbestedingen, beoogt de gemeente op korte termijn (binnen 4 werkweken) via Negometrix de volgende documenten te delen:

a. Een bijgewerkt document voor de uitgangspunten inkoop ESJH, waarin input van eerdere lezers is verwerkt en die als basis geldt voor de uit te werken aanbesteding.

b. Een Q&A voor ESJH waarin vragen van aanbieders, gesteld n.a.v de eerdere publicatieversies of algemeen gesteld in Negometrix, worden toegelicht.

c. Een bijgewerkt document voor de uitgangspunten inkoop APOO, waarvoor gelijke toelichting geldt als genoemd onder punt a.

d. Een Q&A voor APOO, waarvoor gelijke toelichting geldt als genoemd onder punt b.

 

Contact

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u een mail sturen naar jeugdhulp@amsterdam.nl

Meer informatie over de aanbestedingen APOO en ESJH vindt u op Negometrix

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=196037&companyId=33126

 

 

 

Geplaatst op 22 september 2022:

 

De gemeenten Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (DUO) werken aan een gezamenlijk stelsel voor de enkelvoudige (ESJH) en hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH). De DUO gemeenten hebben na overleg met de gemeente Amsterdam besloten niet deel te nemen aan de aanbesteding van de ESJH die Amsterdam doet per 2024.

De samenwerking van Amsterdam en de DUO gemeenten rond de hoogspecialistische jeugdhulp verandert niet. De vier gemeenten blijven toewerken naar een gezamenlijk jeugdhulpstelsel, zowel voor de ESJH als de HSJH in 2027.

 

Geen deelname DUO aan aanbesteding ESJH per 2024

De vier gemeenten hebben de aanbesteding voor de ESJH per 2024 zorgvuldig en in nauw overleg voorbereid. In deze gesprekken kwamen verschillende overwegingen naar voren om in deze fase nog niet over te gaan tot de gezamenlijke aanbesteding. Voor Amsterdam is er een inhoudelijke en financiële noodzaak om in 2024 nieuwe contracten af te sluiten voor de ESJH. Bij de DUO gemeenten ligt er een andere financiële opgave, en daarbij bevinden de DUO gemeenten zich in een andere fase om tot een nieuw jeugdhulpstelsel te komen.

Er is een evident verschil in schaalgrootte tussen de gemeenten. Hoewel de DUO gemeenten te maken hebben met stedelijke problematiek kent de inrichting van jeugdhulp veelal een dorpskarakter. De DUO gemeenten werken in de ESJH met een aanzienlijk deel lokaal gewortelde zorgaanbieders. In het voorveld werken ze (gebiedsgericht) samen met lokale partijen, zorgaanbieders en de uitvoeringsorganisatie Duo+. Juist binnen de ESJH is het noodzakelijk de verbinding met het lokale veld te intensiveren en door te ontwikkelen.
Deze verschillen maken dat de vier samenwerkende gemeenten andere stappen te zetten hebben om tot een gezamenlijk jeugdhulpstelsel in 2027 te komen.

 

Wat betekent dit besluit voor u als huidige ESJH aanbieder?

Voor het jaar 2023 verlengen zowel de gemeente Amsterdam en de DUO gemeenten de huidige ESJH contracten. Naar verwachting start Amsterdam op 1 januari 2024 met nieuwe contracten voor de ESJH waar begin 2023 een aanbesteding voor start.

De DUO gemeenten zijn voornemens om ook na 2023 de huidige contracten te verlengen, en daarmee grotendeels binnen de huidige raamovereenkomst de ESJH voort te zetten. Als u als aanbieder zowel actief bent in Amsterdam als in de DUO gemeenten kunt u hierdoor mogelijk te maken krijgen met verschillende werkwijzen.

 

Wat betekent dit besluit voor u als verwijzer?

Er verandert weinig voor u. Verwijzers kunnen voor alle vier de gemeenten nog steeds doorverwijzen naar een groep zorgaanbieders binnen de ESJH. Informatie hierover is te vinden op de website www.ikzoekjeugdhulp.nl.

 

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht dan kunt u een mail sturen naar JeugdhulpAmsterdamDUO, email: jeugdhulp@amsterdam.nl.

Daarnaast kunt u de laatste ontwikkelingen volgen op deze website.

 

Eerdere berichten:

16 november 2022: Vooraankondiging: 8 december 2022 Informatiebijeenkomst inkoop enkelvoudige specialistische jeugdhulp

 

29 augustus 2022: Webinar over inkoop ESJH van 21 september wordt verplaatst

 

7 maart 2022: Inkoop preventieve en enkelvoudige specialistische jeugdhulp