logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Visie Jeugdzorgstelsel

Hieronder vind je de visie op het jeugdhulpstelsel van Amsterdam en Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. Deze visie vormt de basis voor de inzet van de 10 kernpartners.

VisieAmsterdamDUO op Jeugdhulpstelsel

Naast de Visie is ook een uitwerking geschreven. Dit stuk gaat in op de doorontwikkeling en de gesprekken daarover met de kernpartners in Amsterdam. Kort wordt geschetst wat de visie betekent voor de rol van de gemeente, het OKT, de gecertificeerde instellingen en andere partners. Hieronder vind je de volledige tekst ‘Wat betekent dit voor Amsterdam?’.

WatBetekentDitVoorAmsterdam

 

Contractering

Hoog Specialistische Jeugdhulp (HSJH)

In Amsterdam en de DUO gemeenten zijn na een aanbesteding in 2020, tien kernpartners geselecteerd. In Amsterdam leveren zij de hoogspecialistische jeugdhulp (voorheen segment C hulp) vanaf 1 januari 2021; in de DUO gemeenten vanaf 1 januari 2022.

 

Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp (ESJH)

Per 1 januari 2022 hebben Amsterdam en de DUO gemeenten nieuwe contracten afgesloten voor de ESJH, hulp die eerder gecontracteerd was als segment B. De oude segment B contracten liepen af op 31 december 2021. Om de nodige tijd te krijgen om deze hulp aan te laten sluiten op het recent ontwikkelde jeugdstelsel voor de hoog specialistische jeugdhulp, is besloten om een laagdrempelige overbruggingsaanbesteding uit te zetten voor Amsterdam en de DUO gemeenten. De ESJH contracten zijn gebaseerd op de segment B contracten. De contracten zijn voor 1 jaar afgesloten en worden met een jaar verlengd t/m 31 december 2023. Tussentijds toetreden is niet mogelijk. Door het voortduren van de oude afspraken ondervinden kinderen, gezinnen, verwijzers en aanbieders zo min mogelijk (administratieve) last.

Per 1 januari 2024 wordt de ESJH in Amsterdam opnieuw aanbesteed. Meer informatie over de aanbesteding ESJH 2024 vindt u hier.

 

Webinar Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp

In december 2021 is er door de gemeenten Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (DUO) een Webinar georganiseerd over de Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp.

Je kunt deze bijeenkomst hier terugkijken.

Fusie Weesp met Amsterdam

Weesp is per 24 maart 2022 gefuseerd met de gemeente Amsterdam. Zie voor meer informatie:

https://www.zorgomregioamsterdam.nl/inkoop2022/amsterdam/weesp/