logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

In december is er door de gemeenten Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (DUO) een Webinar georganiseerd over de Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp.

Er wordt in dit Webinar o.a. informatie gegeven over de samenwerking tussen de gemeenten, het jeugdhulpstelsel van Amsterdam en DUO en de administratie.

Je kunt deze bijeenkomst hier terugzien.

 

Visie Jeugdzorgstelsel

Hieronder vind je de visie op het jeugdhulpstelsel van Amsterdam en Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. Deze visie vormt de basis voor de inzet van de 10 kernpartners.

VisieAmsterdamDUO op Jeugdhulpstelsel

Naast de Visie is ook een uitwerking geschreven. Dit stuk gaat in op de doorontwikkeling en de gesprekken daarover met de kernpartners in Amsterdam. Kort wordt geschetst wat de visie betekent voor de rol van de gemeente, het OKT, de gecertificeerde instellingen en andere partners. Hieronder vind je de volledige tekst ‘Wat betekent dit voor Amsterdam?’.

WatBetekentDitVoorAmsterdam

 

Contractering

Hoog Specialistische Jeugdhulp (HSJH)

In Amsterdam en de DUO gemeenten zijn na een aanbesteding in 2020, tien kernpartners geselecteerd. In Amsterdam leveren zij de hoogspecialistische jeugdhulp (voorheen segment C hulp) vanaf 1 januari 2021; in de DUO gemeenten vanaf 1 januari 2022.

 

Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp (ESJH)

Per 1 januari 2022 hebben Amsterdam en de DUO gemeenten nieuwe contracten afgesloten voor de ESJH, hulp die eerder gecontracteerd was als segment  B. De oude segment B contracten liepen af op 31 december 2021. Om de nodige tijd te krijgen om deze hulp aan te laten sluiten op het recent ontwikkelde jeugdstelsel voor de hoog specialistische jeugdhulp, is besloten om een laagdrempelige overbruggingsaanbesteding uit te zetten voor Amsterdam en de DUO gemeenten. De ESJH contracten zijn in principe voor 1 jaar afgesloten en zijn inhoudelijk gebaseerd op de segment B contracten; in de loop van 2022 volgt meer informatie over een  nieuwe aanbesteding voor 2023 en verder. Door het voortduren van de oude afspraken ondervinden kinderen, gezinnen, verwijzers en aanbieders zo min mogelijk (administratieve) last.

 

Fusie Weesp met Amsterdam

Weesp fuseert op 24 maart 2022 met de gemeente Amsterdam. De ondersteuning van Weespers vanuit de Jeugdwet gaat echter al per 1 januari 2022 over naar de gemeente Amsterdam. 2022 is een overgangsperiode met uitloopovereenkomsten. Uiterlijk 1 januari 2023 maakt iedereen uit Weesp in principe gebruik van zorgaanbieders waar de gemeente Amsterdam een contract mee heeft. Dat geldt zowel voor de hoog- als voor de enkelvoudige specialistische jeugdhulp.

Zie ook: https://www.zorgomregioamsterdam.nl/inkoop2022/amsterdam/fusie-weesp-met-amsterdam/