logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Visie Jeugdzorgstelsel

Hieronder vind je de visie op het jeugdhulpstelsel van Amsterdam en Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. Deze visie vormt de basis voor de inzet van de 10 kernpartners.

Visie Amsterdam-DUO op Jeugdhulpstelsel

Naast de Visie is ook een uitwerking geschreven. Dit stuk gaat in op de doorontwikkeling en de gesprekken daarover met de kernpartners in Amsterdam. Kort wordt geschetst wat de visie betekent voor de rol van de gemeente, het OKT, de gecertificeerde instellingen en andere partners. Hieronder vind je de volledige tekst ‘Wat betekent dit voor Amsterdam?’.

Wat betekent dit voor Amsterdam.

Contractering

Hoog Specialistische Jeugdhulp (HSJH)

In Amsterdam en de DUO gemeenten zijn na een aanbesteding in 2020, tien kernpartners geselecteerd. In Amsterdam leveren zij de hoogspecialistische jeugdhulp (voorheen segment C hulp) vanaf 1 januari 2021; in de DUO gemeenten vanaf 1 januari 2022. De contracten lopen tot en met 31 december 2026.