logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op 13 februari 2023

Gemeente Amsterdam

Publicatie aanbesteding ESJH en aanbesteding APOO

Op 9 februari 2023 heeft de gemeente Amsterdam de documenten voor de aanbesteding enkelvoudige specialistische jeugdhulp (ESJH) en de aanbesteding aanvullende preventieve opgroei- en opvoedondersteuning (APOO) gepubliceerd op Negometrix. De nieuwe contracten worden afgesloten voor de periode 1 januari 2024 t/m 31 december 2026.

Op het platform Negometrix is voor beide aanbestedingen de aanbestedingsleidraad, samen met een aantal bijlagen, gepubliceerd. Deze leidraad geeft een toelichting op de opdracht en de procedure rond de inschrijving. Via de Vraag & Antwoord module op Negometrix kunt u, als aanbieder, zonodig vragen stellen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen.

Via de onderstaande links zijn de publicaties te raadplegen, kunt u vragen stellen en kunt u zich inschrijven.

ESJH: TenderID 213826 https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=213826&companyId=33126

 

APOO: TenderID 213822 https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=213822&companyId=33126

 

Let op: De inschrijving is gestart op 9 februari en sluit voor de ESJH op maandag 24 april 2023 om 12.00 uur  en voor de APOO op dinsdag 11 april 2023 om 12 uur.

Achtergrond

Afgelopen jaren is de jeugdhulp in Amsterdam onderverdeeld in hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH: intensieve hulp met meerdere vormen van specialistische deskundigheid), enkelvoudig specialistische jeugdhulp (ESJH: kortdurende ondersteuning bij Jeugd-GGZ- en opvoedproblematiek), en preventie (FPAJ: Flexibel Preventief Aanbod Jeugd). Met ingang van 2024 is er de mogelijkheid om de ESJH en de preventie opnieuw in te kopen. Met deze inkopen wil de gemeente de ESJH en de preventie anders organiseren, zoals we dat in 2021 ook voor de hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH) hebben gedaan. Samenwerken in partnerschap met een beperkt aantal aanbieders en de andere (jeugd)partners (in de stadsdelen) ten behoeve van de meest kwetsbare doelgroepen, is hierbij een belangrijke doelstelling. Een taakgerichte bekostiging middels een lumpsum biedt aanbieders hierbij meer ruimte om te doen wat nodig is voor jeugdigen en gezinnen. Op deze manier geven we invulling aan de vereenvoudiging en verbetering die we in gaan zetten om ons jeugdhulpstelsel toekomstbestendig te maken.

 

 

 

 

Bericht geplaatst op 30 december 2022.

17 januari 2023: Informatiebijeenkomst Inkoop ESJH

 

Op dinsdag 17 januari 2023 van 18.30 – 21.30 organiseert de gemeente Amsterdam een informatiebijeenkomst  over de inkoop ESJH per 2024. Deze vindt plaats in Pakhuis de Zwijger te  Amsterdam in de Zalen Expo en Studio. De opzet van de avond is niet plenair, u kunt gewoon inlopen.

Inloop voor uw vragen

U kunt op 17 januari op een voor u geschikt tijdstip tussen 18.30 en 21.oo uur binnenlopen.

Aan meerdere tafels verdeeld over de twee zalen zijn medewerkers van de gemeente Amsterdam aanwezig om uw vragen die betrekking hebben op de inkoop ESJH per 2024, per thema te beantwoorden. Op basis van de door u van te voren gestelde vragen worden de thema’s bepaald die voor u belangrijk zijn. U kunt deze avond ook, naar behoefte, kennis maken met andere aanbieders.

Mail uw vragen vooraf naar ons

We verzoeken u vriendelijk uw vragen vooraf naar ons te mailen (uiterlijk 11 januari), zodat we weten op welke thema’s we ons kunnen voorbereiden. Wij vragen uw begrip voor deze korte termijn omdat we het belangrijk vinden om u op 17 januari zo goed mogelijk te kunnen voorzien van de juiste informatie.

Contact en aanmelden

U kunt zich tot 16 januari per mail aanmelden voor de inloopavond op 17 januari via jeugdhulp@amsterdam.nl

Dit is ook het emailadres voor het insturen van uw vragen voor deze avond.

 

 

Bericht geplaatst op 30 november 2022.

College Amsterdam akkoord met aanbesteding APOO en ESJH per 2024

Het College heeft op 22 november ingestemd met de aanbesteding van de preventieve- (APOO) en de enkelvoudige specialistische jeugdhulp (ESJH) per 1 januari 2024. Hiermee geeft de gemeente Amsterdam invulling aan de vereenvoudiging en verbetering die ingezet moet worden om het jeugdhulpstelsel in Amsterdam toekomstbestendig te maken.

Wij verwijzen u naar de Raadsbrief die is geplaatst op Negometrix

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=196037&companyId=33126

 

 

 

Eerdere nieuwsberichten:

 

6 december 2022: Berichtenstop januari 2023 voor ESJH aanbieders gemeenten Amsterdam, Diemen, Uithoorn en  Ouder-Amstel

 

30 november 2022: Informatiebijeenkomst Inkoop ESJH op 8 december

 

23 september 2022: Aanbesteding enkelvoudige specialistische jeugdhulp voor Amsterdam-DUO: via verschillende wegen naar een gezamenlijk jeugdhulpstelsel in 2027

 

29 augustus 2022: Webinar over inkoop ESJH van 21 september wordt verplaatst

 

7 maart 2022: Inkoop preventieve en enkelvoudige specialistische jeugdhulp

 

6 januari 2022: Verordening Zorg voor de Jeugd

 

Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief per mail waarin je informatie leeft over alle nieuwe ontwikkelingen. Aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuur een mail naar jeugdhulp@amsterdam.nl