logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Producten en diensten per gecontracteerde jeugdhulpaanbieder

Het jeugdzorgstelsel in Amsterdam en de DUO gemeenten is in ontwikkeling. De bedoeling is dat de jeugdzorg in nabijheid, in de leefwereld van de gezinnen wordt vormgegeven. Dat noemen we ‘gebiedsgericht werken’. Een werkgroep van kernpartners, verwijzers en gemeenten heeft het afgelopen jaar gewerkt aan het vormgeven van de toegang tot hoogspecialistische jeugdhulp in Amsterdam en de DUO gemeenten. Dat heeft geleid tot een eerste set van basisafspraken: het gaat erom dat je in een netwerk met elkaar (in plaats van ‘stokje overgeven’) kijkt  welke hulp nauw aansluit op de ondersteuningsbehoefte van een gezin of jeugdige. De beschreven werkwijze zal verder evolueren, naarmate het gebiedsgericht werken beter vorm krijgt.