logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Weesp fuseert op 24 maart 2022 met de gemeente Amsterdam. De ondersteuning van Weespers vanuit de Jeugdwet gaat echter al per 1 januari 2022 over naar de gemeente Amsterdam.

Inwoners van Weesp worden vanaf december 2021 via diverse kanalen, waaronder lokale media, geïnformeerd met onderstaande  informatie.

 U ontvangt nu jeugdhulp?

Als u nu gebruikmaakt van jeugdhulp dan houdt u uw hulp. Uiterlijk 1 januari 2023 maakt iedereen uit Weesp in principe gebruik van zorgaanbieders waar de gemeente Amsterdam een contract mee heeft. Dat kan dezelfde aanbieder zijn als u nu heeft, maar ook een andere, als uw huidige aanbieder geen contract heeft met Amsterdam. Als uw huidige aanbieder geen contract heeft met Amsterdam, dan neemt het Sociaal wijkteam Weesp in 2022 contact met u op. Dit om te bekijken of en hoe u over kunt stappen naar een gecontracteerde aanbieder. Specifieke situaties kunnen om maatwerk vragen.

Jeugdhulp aanvragen vanaf 1 januari 2022

Vraagt u vanaf 1 januari 2022  jeugdhulp aan, dan doet u dat net als nu, via het Sociaal Loket Weesp. Zij helpen u verder en leiden u door naar het Sociaal Wijkteam Weesp. Hebt u in de tussentijd al vragen, opmerkingen of zorgen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het Sociaal Loket Weesp. Of kijk op www.weesp.amsterdam.nl

 

Wat betekent dit voor u als jeugdhulpaanbieder?

 

Voor kernpartners:

  • Vanaf 1 januari 2022 ontvangt u verwijzingen voor nieuwe cliënten uit Weesp met een hulpvraag voor HSJH, via huisartsen of via het Sociaal Wijkteam Weesp. U levert de jeugdhulp op dezelfde manier als in andere delen van Amsterdam en uit dezelfde lumpsum.
  • Als uw organisatie in 2021 een contract heeft met de regio Gooi en Vechtstreek en cliënten uit Weesp behandelt, converteert u deze cliënten naar een Amsterdamse toewijzing. In de informatie sessie over administratie op 8 december jl. ontvangt u hiervoor meer informatie.
  • De jeugdhulp aan Weespers valt vanaf 1 januari 2022 onder de Amsterdamse verordening.

 

Voor zorgaanbieders met een segment B-contract 2021:

  • Als u ook in 2022 gecontracteerd bent voor ESJH door Amsterdam-DUO ontvangt u vanaf 1 januari 2022 verwijzingen voor nieuwe cliënten uit Weesp met een hulpvraag voor ESJH, via huisartsen of via het Sociaal Wijkteam Weesp. U levert de jeugdhulp op dezelfde manier als in andere delen van Amsterdam. Ook het administratieve proces is hetzelfde.
  • Als u nu cliënten uit Weesp in zorg heeft, heeft u vanuit de regio Gooi & Vechtstreek een uitloopovereenkomst ontvangen tot 31 december 2022 om uw zittende cliënten uit te behandelen.
  • Voor de uitloopovereenkomst maakt het niet uit of u in 2022 bent gecontracteerd in Amsterdam-DUO.

 

Als u vragen heeft aan de gemeente Amsterdam over dit onderwerp kunt u een email sturen aan:  info.zorgomregio@amsterdam.nl.