logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Weesp is per 24 maart 2022 gefuseerd met de gemeente Amsterdam. Hierover is onderstaande informatie gecommuniceerd naar inwoners van Weesp.

 

Jeugdhulp aanvragen vanaf 1 januari 2022

Vraagt u vanaf 1 januari 2022 jeugdhulp aan, dan doet u dat via het Sociaal Wijkteam Weesp. U kunt direct contact met ons opnemen, via het directe telefoonnummer van het Sociaal Wijkteam Weesp. Tel. 020-2519025

Wij zijn te bereiken van maandag t/m vrijdag, van 9.00-17.00 uur.

Bezoekadres: Nieuwstraat 70a,  Weesp

Er wordt gewerkt op afspraak.

Wat betekent dit voor u als jeugdhulpaanbieder?

Voor kernpartners:

  • Vanaf 1 januari 2022 ontvangt u verwijzingen voor nieuwe cliënten uit Weesp met een hulpvraag voor HSJH, via huisartsen of via het Sociaal Wijkteam Weesp. U levert de jeugdhulp op dezelfde manier als in andere delen van Amsterdam en uit dezelfde lumpsum.
  • Als uw organisatie in 2021 een contract heeft met de regio Gooi en Vechtstreek en cliënten uit Weesp behandelt, converteert u deze cliënten naar een Amsterdamse toewijzing. Per 1 juli 2022 moeten cliënten zijn overgezet en worden zij stopgezet in Weesp.
  • De jeugdhulp aan Weespers valt vanaf 1 januari 2022 onder de Amsterdamse verordening.

Voor jeugdhulpaanbieders gecontracteerd voor segment B (ESJH) in Amsterdam-DUO:

  • Als u ook in 2022 gecontracteerd bent voor ESJH door Amsterdam-DUO ontvangt u vanaf 1 januari 2022 verwijzingen voor nieuwe cliënten uit Weesp met een hulpvraag voor ESJH. Huisartsen of het Sociaal Wijkteam Weesp zijn verwijzers.
  • U levert de jeugdhulp op dezelfde manier als in andere delen van Amsterdam. Ook het administratieve proces is hetzelfde.

Voor jeugdhulpaanbieders gecontracteerd voor segment B (ESJH) in Amsterdam-DUO én in regio Gooi & Vechtstreek:

  • U hoeft geen cliënten over te dragen omdat u in beide regio’s gecontracteerd bent. Als bij het aflopen van een indicatie van cliënten blijkt dat verlenging nodig is, moet voor deze verlenging de cliënt aangemeld worden in Amsterdam, in plaats van Weesp. U bent hiervoor verantwoordelijk.
  • Na de aanmelding in Amsterdam levert u jeugdhulp op dezelfde manier als in andere delen van Amsterdam. Ook volgt u hetzelfde administratieve proces als in andere delen van Amsterdam.

Voor jeugdhulpaanbieders alleen gecontracteerd in regio Gooi & Vechtstreek, maar níet in Amsterdam-DUO:

  • Als u nu cliënten uit Weesp in zorg heeft, heeft u vanuit de regio Gooi & Vechtstreek een uitloopovereenkomst ontvangen tot 31 december 2022 om uw zittende cliënten uit te behandelen.
  • Als bij het aflopen van een indicatie van cliënten blijkt dat verlenging nodig is, moet voor deze verlenging de cliënt overgedragen worden naar een in Amsterdam gecontracteerde jeugdhulpaanbieder. U bent verantwoordelijk voor een warme overdracht naar een nieuwe jeugdhulpaanbieder.

 

Als u vragen heeft aan de gemeente Amsterdam over dit onderwerp kunt u een email sturen aan: info.zorgomregio@amsterdam.nl.

 

Contact Sociaal Wijkteam Weesp

Werkt u als organisatie samen met het Sociaal Wijkteam Weesp?

U kunt ons bereiken via:
SWTWeesp@amsterdam.nl

Tel: 020 – 251 9025

Wij zijn te bereiken van maandag t/m vrijdag,  van 9.00-17.00 uur