logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

De gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder Amstel (DUO) en Amsterdam hebben per 1 januari 2021 (Amsterdam) en per 1 januari 2022 (Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel) nieuwe contracten afgesloten voor de Hoog Specialistische Jeugdhulp (voorheen segment C).

Omdat de huidige Segment B contracten per 31 december 2021 aflopen, moeten er nieuwe contracten afgesloten worden voor de Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp (segment B).

Hieronder vind je de laatste berichten over dit proces.

De DUO-gemeenten hebben samen met Amsterdam ook een nieuwsbrief, waarvan je de PDF’s hier kunt terugvinden.

 

UPDATE 30 sept. Nieuwe einddatum verlengen en afgeven van toewijzingen segment B

Op 16 september 2021 hebben de gemeenten Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel ingestemd met het verlengen en afgeven van toewijzingen binnen segment B met een einddatum van één dag voor het bereiken van het 18e levensjaar van de cliënt. Dit geldt voor de lopende en nog toe te kennen toewijzingen in segment B.

Lees in dit nieuwsbericht meer over de uitvoering en gevolgen van dit besluit.

UPDATE 20 juli Details webinar 24 augustus online

Eerder werd het webinar aangekondigd, inmiddels zijn aanmeldprocedure en inhoud bekend.

Hier vindt u de details over het webinar van 24 augustus 2021.

UPDATE 8 juliBesluit overbruggingsperiode  inkoop enkelvoudige specialistische jeugdhulp’

Hierbij informeren wij u over het genomen besluit betreft de enkelvoudige specialistische jeugdhulp (ESJH).

Per 1 januari 2022 moeten nieuwe contracten afgesloten zijn voor de  ESJH; nu heet dit  nog Segment B. De huidige raamovereenkomsten Segment B  lopen tot en met 31 december 2021.

Om de nodige tijd te krijgen om deze hulp aan te laten sluiten op het recent ontwikkelde jeugdstelsel voor de hoog specialistische jeugdhulp (HSJH),  heeft het college van B&W  in Amsterdam op 6 juli  besloten om voor komend jaar een laagdrempelige overbruggingsaanbesteding uit te zetten voor Amsterdam en de DUO gemeenten.

Door het langer in stand houden van de huidige afspraken ondervinden kinderen, gezinnen, verwijzers en aanbieders zo min mogelijk (administratieve) last. Gedurende het jaar 2021 en 2022 nemen Amsterdam en de DUO gemeenten de tijd die nodig is  voor de voorbereiding van de nieuwe aanbesteding ESJH in 2023.

Webinar en start procedure

We starten op 24 augustus met een webinar om u als aanbieder te informeren over de overbruggings-aanbesteding en begin oktober start het formele traject daarvoor. U kunt zich dan per 1 november inschrijven . Het is nadrukkelijk de bedoeling om met deze overbruggings-aanbesteding een contract te sluiten voor de duur van 1 jaar.

Heeft u vragen? U kunt deze via het platform Negometrix stellen. Via deze link:

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=175170&companyId=33126

Onder het tabblad  ‘Vraag en antwoord’ vindt u ook de collegevoordracht van B&W (6 juli) met meer achtergrondinformatie over het besluit.

 

(oude updates:)

>>Marktconsultatie en vragenlijst (update 22 juni)

De gemeente Amsterdam en de DUO gemeenten werken aan een plan voor een overbruggingsperiode betreft de inkoop van  segment B. De gemeenten hebben hiervoor een vragenlijst  opgesteld waar tot en met 14 juni op kon worden gereageerd. De samenvatting van de reacties op deze vragen wordt via Negometrix verzonden:

https://platform.negometrix.com/Content/Tender/Questions/QuestionsAndAnswers.aspx?tenderId=175170

Vooraankondiging aanbesteding online

Op woensdag 7 april 2021 is een vooraankondiging gepubliceerd op Negometrix, zie: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=175170&companyId=33126

Deze vooraankondiging is er op gericht open en transparant de markt te informeren en te betrekken bij het proces om te komen tot nieuwe overeenkomsten. Alle informatie die beschikbaar is en komt wordt via het platform van Negometrix met de markt gedeeld.

Op de hoogte blijven?

Indien u interesse heeft in een opdracht voor specialistische jeugdhulp, dan wordt aangeraden u aan deze tender te koppelen. Dit gaat via de website van Negometrix. Indien wordt overgegaan tot een aanbesteding zal deze ook op Negometrix worden gepubliceerd.

Achtergrond

De DUO gemeenten hebben samen met de gemeente Amsterdam begin 2020 een nieuwe visie ontwikkeld op het jeugdhulpstelsel. Na een aanbesteding zijn tien kernpartners gecontracteerd die vanaf 1 januari 2022 hoogspecialistische jeugdhulp in de DUO gemeenten zullen bieden. Deze hoogspecialistische jeugdhulp vervangt de hulp zoals die eerder binnen segment C werd geleverd.
Zie ook:  https://www.zorgomregioamsterdam.nl/inkoop2021/

De huidige raamovereenkomsten specialistische jeugdhulp (segment B en C) lopen t/m 31 december 2021.