logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Update 16 augustus 2022: Open House Jeugdzorg Segment B 

Vanaf 15 september wordt de aanbesteding jeugdzorg segment B opengezet voor inschrijvingen. Lees hier het hele nieuwsbericht over de Open House aanbesteding segment B voor de regio Zaanstreek Waterland.

Update 5 juli 2022: factsheet betaalovereenkomst

De gemeenten in de regio Zaanstreek Waterland hebben afspraken gemaakt over een uniforme wijze van aangaan betaalovereenkomsten. Je kunt de afspraken hier nalezen.

 

Update 6 januari 2022: Afronding van de aanbesteding

Zaanstreek-Waterland heeft de aanbesteding voor de specialistische jeugdhulp afgerond. Een wens bij deze aanbesteding was om met minder partijen samen te werken. Voor de lichtere vorm van jeugdhulp zijn er nu contracten met 212 aanbieders, dat zijn er vanaf 2022 90 voor Zaanstreek-Waterland. Voor de zwaardere vorm blijft het aantal contracten met aanbieders min of meer gelijk, namelijk 37. Met de aanbieders die doorgaan wordt een volledig aanbod verzorgd. Alle zorg gaat dus gewoon door.

Alle aanbieders hebben een brief ontvangen over de contracten en de implementatie. Er worden goede afspraken gemaakt met de aanbieders om ervoor te zorgen dat jeugdigen en gezinnen geen hinder ondervinden van de nieuwe contracten.

 

 

 

Hieronder staan eerder geplaatste updates:

Update 3 mei 2021: Aanbestedingsdocumenten specialistische jeugdhulp zijn gepubliceerd

 

Op 31 december 2021 lopen de huidige contracten met (hoog) specialistische aanbieders van Jeugdhulp af.

Vandaag zijn de aanbestedingsdocumenten voor de inkoop specialistische jeugdhulp 2022  voor Zaanstreek-Waterland gepubliceerd opTenderNed: Segment B: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/226780 en
Segment C/V: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/226781

Tip: TenderNed werkt niet via de oude internet Explorer, dus gebruik Firefox

‘Stelsel blijft hetzelfde maar de uitvoering moet beter’

Zaanstreek-Waterland kiest voor het aanpassen van het huidige stelsel omdat we ons willen richten op de doorontwikkeling van de uitvoering van Jeugdhulp door de gehele keten. De transformatiedoelen uit de jeugdwet blijven leidende principes waar we nog steeds in geloven. We willen eerder de juiste hulp op maat bieden, om dure, gespecialiseerde hulp te verminderen. Dat betekent dat hulp zo dicht mogelijk bij huis en zo thuis mogelijk wordt georganiseerd. Zware hulp komt alleen in beeld als dit echt nodig is. Binnen de grenzen van mogelijkheden die de gemeente heeft, werken professionals aan passende ondersteuning. Hierbij worden, meer in gezamenlijkheid, de schaarse middelen optimaal ingezet. In de aanbestedingsdocumenten van deze aanbesteding zijn de randvoorwaarden en uitvoeringsafspraken voor samenwerking tussen aanbieders en gemeente verbetert.

Deze aanbesteding richt zich op specialistische jeugdhulp (segment B), Hoog specialistische jeugdhulp (segment C) en -nieuw- Verblijf (segment V).  Vanaf vandaag zijn er vragenrondes ingepland en 24 juni sluit de inschrijving. Op 20 september 2021 staat de voorlopige gunning gepland. Hierbij willen wij in het bijzonder segment C en V aanbieders wijzen op de periode van de onderhandelingsgesprekken, die deels in de zomervakantie Noord vallen.

De gehele procedure is terug te vinden op TenderNet via bovenstaande link.

 

Eerdere updates:

Aanbesteding hoog specialistische jeugdhulp na 2022

Op 31 december 2021 eindigen de lopende contracten van aanbieders van (hoog) specialistische jeugdhulp. Om inwoners ook vanaf 2022 een passend aanbod van hulp te bieden, moet de regio opnieuw hulp inkopen. Daarom start Zaanstreek Waterland een aanbesteding voor de inkoop van (hoog) specialistische hulp vanaf 2022. Zaanstreek Waterland en Amsterdam en DUO gemeenten hebben dus na 2022 niet meer dezelfde inkoop methodiek.

Aanbesteding voor segment B en aanbesteding segment C met segment V (Verblijf)

Er komt een vereenvoudigde aanbestedingsprocedure met een combinatie van hoog specialistische hulp en Verblijf (segment C en V). Gecombineerd met een open house aanbesteding voor specialistische hulp (segment B). Daarin liggen de tarieven vast. Beide aanbestedingen lopen tegelijkertijd. Aanbieders kunnen kiezen voor welke aanbestedingen ze inschrijven, maar mogen niet aan beide (B en C) meedoen. Op dit moment zijn nog niet alle details bekend. Wat de voorwaarden precies zijn voor de inschrijving, leest u na de publicatie op Tenderned.

Het proces van aanbesteding, belangrijke data

Zaanstreek-Waterland publiceert op 3 mei 2021 de aanbestedingsdocumenten op Tenderned. Na een periode van het stellen van verhelderende vragen, start de inschrijving vanaf 24 juni 2021. Na een periode van beoordelen en tariefonderhandeling (segment C en V) staat op 16 september de voorlopige gunning gepland. Na verificatie volgt medio oktober de contractondertekening en start de dienstverlening per 1 januari 2022.