logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland

Vanaf 1 januari 2022 gaan de nieuwe contracten voor de regio Zaanstreek-Waterland in. De werkwijze vanaf 1 januari is een doorontwikkeling van de huidige systematiek. Veranderingen vanaf 2022 zijn o.a.:

 • Uitbreiding van het aantal intensiteiten in segment C
 • Verblijf als apart segment
 • Geen hoofd en onderaannemer meer wanneer de onderaannemer gecontracteerd is

Voor de overgang naar de nieuwe systematiek is een conversie strategie ontwikkeld. Dit is de administratieve omzetting van huidige cliënten (2021) die ook in 2022 nog ondersteuning nodig hebben.

 

Conversie-strategie

De belangrijkste drie onderdelen uit deze strategie zijn:

 1. Voor cliënten met een niet-duurzaam profiel gericht op herstel waarvan de ondersteuning doorloopt in 2022, wordt de laatste 30% binnen het huidige afspraken in 2022 uitbetaald na einde zorg.
 2. Cliënten met een duurzaam profiel in segment C (of als u van een contract voor segment B naar een contract voor segment C en/ of V over gaat) worden omgezet naar de nieuwe systematiek waarbij rekening wordt gehouden met de uitsplitsing naar verblijf. Voor deze groep cliënten dient u een uitvraagbestand aan te leveren, waarna u van de gemeenten een nieuwe toewijzing ontvangt.
 3. Cliënten met een duurzaam profiel binnen segment B waarvan de aanbieder in 2022 alleen in segment B wordt gecontracteerd, worden omgezet naar de nieuwe systematiek op basis van de huidige toewijzing; duurzaam licht of duurzaam zwaar. Voor deze groep cliënten ontvangt de aanbieder van de gemeenten een nieuwe toewijzing.

 

Voor wie is de Conversie van belang?

De administratieve omzetting van cliënten is van belang voor alle partijen die op dit moment gecontracteerd zijn binnen de regio en cliënten hebben met een actuele toewijzing. De procedure voor de omzetting is als volgt:

Aanbieders binnen Segment B en C; toewijzing gericht op herstel (intensiteit; perspectief en intensief)

 • U ontvangt vanaf 1 november een verlening voor de trajecten met een einddatum op 31-12-2021. De einddatum wordt gebaseerd op; 18 maanden vanaf ingangsdatum recht.
 • U dient hiervoor de huidige SPIC’s met tarieven in uw administratie te verlengen tot 31-12-2022. Deze gegevens kunt u vinden in het RAP.

 

Aanbieders binnen Segment B met een toewijzing gericht op Duurzaam, die voor 2022 alleen in Segment B gecontracteerd zijn.

 • U ontvangt vanaf 15 november een nieuwe toewijzing met nieuwe productcode met startdatum 1-1-2022.
 • U dient hiervoor de nieuwe SPIC’s met tarieven 2022 in uw administratie te verwerken. Deze gegevens kunt u vanaf 15 oktober vinden in het RAP.

 

Aanbieders binnen Segment B en C met een toewijzing gericht op Duurzaam, die voor 2022 gecontracteerd zijn voor de Segmenten B & V, C of C&V.

 • U ontvangt vanaf 13 oktober een uitvraag bestand, waarin de actuele toewijzing tot peildatum 1 oktober zijn opgenomen.
 • U dient deze lijst aan te vullen met de voor 2022 gecontracteerde intensiteit en retour te zenden voor de aangegeven datum.
 • Indien van toepassing, geeft u het Verblijfsproduct aan waarvoor u bent gecontracteerd of waarvoor u een in 2022 door de regio Zaanstreek-Waterland gecontracteerde onderaannemer inzet. Indien u onderaannemer voor Verblijf niet gecontracteerd is, dan is splitsing niet mogelijk.
 • Na controle door de gemeente ontvangt u en eventueel de gecontracteerde Verblijf aanbieder een nieuwe toewijzing voor 2022.

 

Aanbieders binnen Segment B en C met een toewijzing gericht op Duurzaam, die voor 2022 NIET gecontracteerd zijn.

 • Hiervoor worden maatwerk afspraken gemaakt per aanbieder.

 

Aanbieders die nu niet gecontracteerd zijn en vanaf 2022 wel.

 • Hiervoor worden maatwerk afspraken gemaakt per aanbieder.

 

De bovenstaande procedure is uitgewerkt in het stappenplan Conversie.

 

Waarom een uitvraag voor duurzaam?

Om de lopende toewijzingen administratief op tijd om te zetten, vragen wij Jeugdhulpaanbieder een aantal gegevens aan te leveren over de cliënten die ook in 2022 nog worden ondersteund. Hiervoor hebben wij een uitvraag-bestand voor duurzame cliënten ontwikkeld.

Wij realiseren ons dat deze omzetting extra werk voor de aanbieders betekent in een periode waarin al veel ontwikkelingen spelen. Toch vragen wij de gegevens op tijd aan te leveren, zodat we gezamenlijk snel over kunnen naar de nieuwe systematiek.

Het uitvraag formulier ontvangen de aanbieders van de individuele gemeenten. Omdat aanbieders het best inzicht hebben in de achtergrond en karakteristiek van de hulpvraag van de cliënt en (de duur van) de daarbij passende intensiteit. De aanbieder dient hierbij uit te gaan van het huidige zorgniveau dat de cliënt ontvangt, het is niet de bedoeling dat zorgverzwaring via dit formulier wordt doorgegeven. Mocht zorgverzwaring nodig zijn dan dient aanbieder dit via de gebruikelijke route via het lokale team of de GI aan te vragen. Wij vragen aanbieders ons in het format per cliënt een voorstel te doen voor een passende SPIC 2022.

Processchema administratieve omzetting Jeugdigen 2021 naar 2022:

 1. Stappenplan omzetten herstel
 2. Stappenplan omzetten Duurzaam segment B (en aanbieder in 2022 (voorlopige) gunning in segment B)
 3. Stappenplan omzetten Duurzaam B, C en V