logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Aanbod

Hier vindt u het overzicht van het aanbod jeugdhulp in segment B, C en V. Deze informatie zal op korte termijn ook beschikbaar zijn op ikzoekjeugdhulp.nl.

 

Inkoopvisie

Met deze aanbesteding wil Zaanstreek Waterland voor een goed en passend aanbod van jeugdhulp zorgen én meteen een verbeterslag maken. In de visie staan twee hoofddoelen geformuleerd. Ten eerste: betere voorwaarden voor hulp op lokaal niveau. Door lichtere hulp (algemene voorzieningen en vormen van preventieve en lichte ondersteuning, (segment A) uit te breiden en meer regie bij verwijzers te leggen. Ten tweede: een kwaliteitsslag maken in het stelsel voor segment B en C, dus voor specialistische en niet vrij toegankelijke hulp. Door strakkere afspraken, minder ingewikkelde administratie en betere voorwaarden in de samenwerking met de jeugdhulporganisaties, komt er nog meer inzicht in de cijfers en de financiën. Er komt ook een nieuw type tarief met meer inzicht op de verblijfkosten bij een instelling. Door het aanscherpen van afspraken over de in-, door- en uitstroom zorgen we ervoor dat de juiste hulp tijdig start en ook eindigt. De wens is minder tijd en energie te steken in administratieve lasten, zodat er in de samenwerking tussen alle partijen meer focus is daar waar het om draait: passende zorg bieden aan de kinderen die dat nodig hebben.

Hier vindt u de volledige tekst van de visie.