logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Let op: de informatie op deze pagina betreft de bovenregionale contractering in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland tot en met 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 heeft Amsterdam de jeugdhulp op een andere manier ingekocht en geldt deze informatie voor alle gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland behalve voor Amsterdam.

 

De hoofdaannemer is de coördinerende jeugdhulporganisatie en het vaste aanspreekpunt voor het gezin. De hoofdaannemer neemt en krijgt de verantwoordelijkheid om te doen wat nodig is om het resultaat voor het gezin te behalen. De hoofdaannemer is altijd gecontracteerd bij de regio. Wanneer een jeugdige van meerdere jeugdhulporganisaties jeugdhulp krijgt, is één van hen de hoofdaannemer.

Wat als een hoofdaannemer niet (alle) benodigde hulp aanbiedt?

Het kan voorkomen dat een jeugdige/gezin specialistische jeugdhulp nodig heeft die de jeugdhulporganisatie zelf niet in huis heeft. Ook in dat geval is het de verantwoordelijkheid van de jeugdhulporganisatie (zowel segment C als B) om op te treden als hoofdaannemer. Dit houdt in dat de hoofdaannemer op zoek gaat naar een onderaannemer die wel de benodigde jeugdhulp kan leveren. De hoofd- en onderaannemer maken hierover afspraken en sluiten onderling een contract af. Een onderaannemer hoeft niet gecontracteerd te zijn bij de regio.

Regionale samenwerkingsovereenkomsten Amsterdam- Amstelland/ Zaanstreek en Waterland

Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders

Een samenwerkingsovereenkomst is gericht op Jeugdhulpaanbieders die een overeenkomst voor specialistische jeugdhulp hebben met de regio’s AA-ZW. Deze heeft de vorm van een raamovereenkomst en sluit u daarom maar één keer met elkaar. Deze samenwerkingsovereenkomst biedt geen garantie/afnameverplichting tot nadere samenwerkingen, maar legt wel de basis vast waar vanuit u samenwerkt. Naast deze samenwerkingsovereenkomst sluit u een nadere opdracht op kind niveau.

Per cliënt sluit u, naast het aanmeldingsformulier samenwerkingsovereenkomst, een Nadere Opdracht af. In de nadere opdracht wordt de opdracht verstrekt door de hoofdaannemer voor de onderaannemer. Er worden afspraken gemaakt over de te leveren zorg voor de specifieke cliënt. Zonder deze nadere opdracht is er geen juridische basis voor de hulp die de onderaannemer levert. Wees er dus van bewust dat u altijd een Nadere Opdracht met elkaar tekent opstelt cliënt niveau. Het aanmeldformulier is toegevoegd om zo uniform mogelijk te werken. Het gaat om een format, waarbij partijen indien nodig detailpunten kunnen toevoegen. Het is ook mogelijk om in een separaat Tarievenblad de afspraken over tarieven, trajectprijzen vast te leggen. Hier is, rekening houdend met de mededingingswetgeving, geen format voor opgenomen.

 

Niet- gecontracteerde jeugdhulpaanbieders

De Dienstverleningsovereenkomst is bedoeld voor wanneer u een onderaannemer in wilt zetten die geen overeenkomst voor specialistische jeugdhulp heeft met de regio’s AA-ZW. Deze is een aanvulling op de juridische kaders uit de Jeugdwet. Ook deze heeft de vorm van een raamovereenkomst en sluit u daarom maar één keer met de onderaannemer. Deze samenwerkingsovereenkomst biedt geen garantie/afnameverplichting tot nadere samenwerkingen, maar legt wel de basis vast waar vanuit u samenwerkt. Naast deze samenwerkingsovereenkomst sluit u een nadere opdracht op kindniveau.

De Bijlage DVO Nadere Opdracht is toegevoegd om zo uniform mogelijk te kunnen werken. De meeste aanbieders hebben hiervoor al een eigen format en kunnen deze uiteraard blijven gebruiken. Deze sluit u af per cliënt. In de nadere opdracht wordt de opdracht verstrekt door de hoofdaannemer voor de onderaannemer. Er worden afspraken gemaakt over de te leveren zorg door de onderaannemer voor de specifieke cliënt. Zonder deze nadere opdracht is er geen juridische basis voor de hulp die de onderaannemer levert. Wees u er dus van bewust dat u altijd een Nadere Opdracht met elkaar tekent op cliënt niveau.