logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Let op: vanaf 1 januari 2022 wordt er door de gemeenten gewerkt met verschillende soorten plannen. Onderstaande algemene informatie zal worden aangevuld met informatie specifiek voor de drie verschillende stelsels waar vanaf 2022 mee wordt gewerkt.

Wat is een perspectief- of een integraalplan?

Een perspectiefplan of een integraalplan is een werkdocument voor de specialistische jeugdhulp. Hierin benoemt de jeugdige en/of het gezin waarmee zij geholpen willen worden en welke belemmeringen en kansen er zijn. Zo nodig helpt een professional bij het invullen. Dubbele uitvraag van gegevens bij hulpzoekenden wordt hierdoor voorkomen, en het werkproces wordt eenvoudiger.

Welk plan voor welke gemeente?

Omdat lokale werkprocessen en systemen nu eenmaal kunnen verschillen is er niet één perspectiefplan. Ben je op zoek naar het perspectiefplan voor een bepaalde gemeente? De lokale teams hebben de actuele versie, je vindt hier hun contactgegevens.

Waaruit bestaat het perspectief- en het integraalplan?

  1. De hulpvraag van gezin of jeugdige: De jeugdige en/of gezin vult dit onderdeel zelf in en wordt, zo nodig, hierbij ondersteunt. Dit onderdeel kan ook gebruikt worden als aanvraag.
  2. De vraagverheldering en bredere (systemische) analyse over alle leefgebieden: Tijdens het gesprek met de jeugdige of gezin en een medewerker van het lokale team / verwijzer komt dit onderdeel tot stand.
  3. De afspraken over acties, rolverdeling en eventuele inzet van specialistische hulp: Dit onderdeel benoemt de ondersteuningsvraag die voor de gecontracteerde jeugdhulporganisatie als het te behalen resultaat telt.

Wie gebruikt deze plannen?

Zowel de jeugdige, gezin, lokale team of verwijzer, en gecontracteerde jeugdhulporganisatie maken gebruik van het perspectief- of het integraalplan en werken mee aan de invulling ervan. Soms zal het plan bestaan uit meerdere perspectieven, zoals die van het gezin en het lokale team. Ook is het mogelijk dat het plan voor meerdere personen in het gezin leidt tot ondersteuning.